Het multidimensionale pensioenbegrip

Het multidimensionale pensioenbegrip
  • Author(s): Jakob Markus Werbrouck
  • ISBN Book: 978-94-6451-104-8, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6451-206-9, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 104,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 104,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

De manier waarop de wetgever over het pensioen denkt, bepaalt in belangrijke mate de inhoud van pensioenwetten. De tijdsgeest en context sturen zijn ideeën telkens in een bepaalde richting. Het resultaat is dat binnen het pensioenrecht het gehanteerde pensioenbegrip soms aanzienlijk verschilt tussen wetten onderling. We spreken van het multidimensionale karakter van het pensioenbegrip.

Het doel van dit boek is dubbel. Eerst gaat de auteur op zoek naar verklaringen waarom het pensioenbegrip zich doorheen de jaren heeft uitgesplitst in meerdere dimensies. Welke historische redenen gaven aanleiding tot het wettelijk verankeren van nieuwe pensioenopvattingen en het daarmee vertakken van het pensioenbegrip in verschillende dimensies? Daarnaast analyseert de auteur in welke mate de verschillende pensioenopvattingen een effect hebben gehad op de pensioenwetten. Hoe hebben de diverse pensioenopvattingen het wettelijk pensioenkader telkens weer in een bepaalde richting gestuurd?

Het multidimensionale pensioenbegrip biedt een rijke bron aan informatie over het Belgische pensioenstelsel. Het is niet alleen relevant voor wie zich bezighoudt met pensioenen, maar ook meer algemeen voor wie interesse heeft in de oorsprong en evolutie van de sociale zekerheid.

 

Information about the author(s)

Jakob Markus Werbrouck (°1992) studeerde rechten aan de universiteiten van Leuven, Dublin en Cambridge. Hij verdedigde in 2021 zijn proefschrift aan de KU Leuven. Sindsdien is hij werkzaam als adviseur bij het kabinet van de federale minister van pensioenen.

Product specifications

Author(s) Jakob Markus Werbrouck
ISBN Book 978-94-6451-104-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6451-206-9,#1 edition
Publication date 22 augustus 2022
Number of pages 426 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting