Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem

Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem
 • Inleidingen op de lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law & Governance, Amsterdam, november 2019
 • Editorial board: A.J. Akkermans, G. de Groot en A.T. Marseille
 • ISBN Book: 978-94-6290-851-2, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 29,90
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 2 november 2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In vrijwel elk rechtsgebied doen zich innovatieve ontwikkelingen voor in de omgang met conflicten. Dit speelt zowel binnen de overheidsrechtspraak als daarbuiten. Te denken valt aan de mate waarin het recht en de procedure de uitkomst van het geschil bepalen en de mate waarin conflicteigenaren en derden zeggenschap hebben over conflicten en oplossingen. Ook is er de nodige aandacht voor de mate waarin partijen bij een conflict louter voor eigen belangen en rechten opkomen en voor de mate waarin zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren (en kunnen dragen) voor de oplossing van hun conflict. De lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) die eind 2019 werd gehouden, had als doel om aan de hand van inleidingen en debat te onderzoeken wat er op het vlak van het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem gaande is, en of dat op transformatie duidt. Is de aandacht voor probleemoplossing in het recht een voorbijgaande modegril? Of is mogelijk sprake van een dynamiek waarin probleemoplossing op een meeromvattender wijze in het recht(ssysteem) wordt geïntegreerd? Kan zo’n nieuw rechtssysteem eigenlijk wel bestaan? En hoe kan het recht inspelen op zo’n transformatieve ontwikkeling?

Deze bundel vormt de weerslag van de lustrumconferentie. De bundel is niet opgezet als normatief materiaal voor wie zich een oordeel wil vormen over de waarde van probleemoplossing in het recht. De bijdragen van de bundel zijn primair bedoeld om elkaar te informeren door een dwarsdoorsnede te geven van wat er op diverse rechtsgebieden gaande is rondom het thema probleemoplossing in het rechtssysteem.

Product specifications

Editorial board A.J. Akkermans, G. de Groot en A.T. Marseille
ISBN Book 978-94-6290-851-2,#1 edition
Expected 2 november 2020
Number of pages 102 Pages
Series NILG - Governance & Recht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

De invloed van Europa op ons procesrecht
 • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Macht en tegenmacht in Amerika
 • Eric Janse de Jonge
Nederlands recht begrepen
 • Lydia Janssen en Matthijs de Blois