Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien

Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
 • Een gordiaanse knoop?
 • Author(s): F.F. van den Borne, L.C. Cox, Y.E.M. Cremers, D.A. Groenewoud, S.C.B. Schaghen en T.W.N. Stijns
 • ISBN Book: 978-94-6290-955-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-532-3, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 39,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 39,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) was een grootschalig digitaliserings- en automatiseringsproject waarmee de Rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie de rechtspraak diepgravend wilden moderniseren. Voor het burgerlijk procesrecht moest KEI een digitale, eenvoudige en uniforme (voor dagvaardings- en verzoekschriftzaken gelijke) basisprocedure bewerkstelligen. Een en ander mondde uit in een verplichting om digitaal te procederen in op of na 1 september 2017 in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland aanhangig gemaakte civiele handelszaken.

Hoewel de betrokken partijen enthousiast begonnen met hun plannen voor KEI-civiel (het deelgebied van KEI dat de civiele rechtsgang betrof), kijkt men anno 2021 gedesillusioneerd terug op een mislukt project waarin tevergeefs tientallen miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd. Dit boek zoekt een antwoord op de vraag welke factoren hebben genoopt tot het stopzetten van KEI-civiel per 1 oktober 2019. Aldus biedt het niet alleen inzicht in de concrete redenen voor het falen van KEI in het burgerlijk procesrecht, maar reikt het ook handvatten aan voor beleidsmakers die zich in de toekomst voor soortgelijke moderniseringsprojecten gesteld zien.

Information about the author(s)

Froukje van den Borne, Luca Cox, Youri Cremers, Daan Groenewoud, Sven Schaghen en Tom Stijns waren op het moment van schrijven van het tot dit boek bewerkte onderzoeksrapport allen derdejaars bachelorstudent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Zij schreven het onderzoeksrapport in het kader van het honoursprogramma Maastricht Research Based Learning (MaRBLe).

Product specifications

Author(s) F.F. van den Borne, L.C. Cox, Y.E.M. Cremers, D.A. Groenewoud, S.C.B. Schaghen en T.W.N. Stijns
ISBN Book 978-94-6290-955-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-532-3,#1 edition
Publication date 21 april 2021
Number of pages 366 Pages
Series Maastricht Law Series
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Accompli
 • R.S. Meijer, I.P.M. van den Nieuwendijk, P. Sluijter, R.R. Verkerk, B.T.M. van der Wiel en M. Zilinsky
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke
Tussen toets en bestuur
 • P.J.J. Zoontjens en H.J.M. van Berkel