Het turbulente politiebestel

Het turbulente politiebestel
  • Institutionele verandering en continuïteit (1989-2017)
  • Author(s): Dorian Schaap en J.B. Terpstra
  • ISBN E-Book: 978-94-6274-884-2, #1 edition
  • Year of publication: 2018
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 30,50
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Het politiebestel in Nederland is geen rustig bezit, dat is de afgelopen jaren met de invoering van de Nationale Politie opnieuw gebleken. De turbulentie rond het politiebestel en de wens tot vernieuwing daarvan zijn echter niet van recente datum. Terugkijkend passen de invoering van de Nationale Politie en de problemen die bij de invoering daarvan ontstonden, in een ontwikkeling die al veel langer gaande is. In dit boek wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het politiebestel vanaf eind jaren tachtig tot nu en op de vraag hoe dat bestel in verschillende periodes in de praktijk heeft gefunctioneerd.

De auteurs bieden een correctie op de vaak bestaande neiging ontwikkelingen rond het politiebestel vooral te bekijken vanuit de actualiteit. Zij laten zien dat het politiebestel veel meer is dan een organisatiescherma. Het vormt een door uiteenlopende spanningen gekenmerkt complex en veranderlijk veld, waarin vele partijen met diverse belangen en visies elk proberen de politie in de door hen gewenste richting te bewegen.

Product specifications

Author(s) Dorian Schaap en J.B. Terpstra
ISBN E-Book 978-94-6274-884-2,#1 edition
Publication date 25 april 2018
Number of pages 170 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie, Strafrecht, Veiligheid
Language Dutch

Also interesting