Hoofdstukken ontslagrecht

Hoofdstukken ontslagrecht
  • Author(s): J.H. Even, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers, E. van Vliet en G.W. van der Voet
  • Editorial board: A.R. Houweling
  • ISBN Book: 978-94-6290-825-3, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 39,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for us and our suppliers, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

De invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht fundamenteel veranderd. Nog voordat de inkt van deze wetswijziging was opgedroogd, volgde per 1 januari 2020 alweer een nieuwe fundamentele wijziging, genoemd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Drie maanden later, op 1 april 2020, trad de Wet compensatieregeling transitievergoeding (WCT) in werking, terwijl er als gevolg van de mondiale Covid-19-crisis aanvullende spelregels zijn gaan gelden bij bedrijfseconomische ontslagen als uitwerking van de NOW I (en II). Tellen we hierbij de reeks van fundamentele uitspraken van de Hoge Raad (en het Hof van Justitie EU) op het terrein van het ontslagrecht (New Hairstyle, Xella, Kolom, Victoria, Decor, Ecofys, Mediant en nog veel, veel meer) op, dan is het welhaast een understatement om te zeggen dat het ontslagrecht ‘geen rustig bezit meer is’. Sterker, het ontslagrecht vormt een van de meest complexe onderdelen van het Nederlandse arbeidsrecht. Complex naar de aard van de materie, maar ook door het tempo van de (systeem)wijzigingen die elkaar in sneltreinvaart opvolg(d)en. 

Hoofdstukken ontslagrecht geeft structuur aan, overzicht van en inzicht in dit complexe onderdeel van het arbeidsrecht. Dit boek legt het Nederlandse ontslagrecht uit, geeft de discussies in de literatuur en jurisprudentie weer en neemt stelling in. Gronden voor ontslag, ontslagvergoedingen, ontbinding, opzegging, UWV, ontslag op staande voet, tijdelijke contracten en beëindiging met wederzijds goedvinden komen uitvoerig aan bod. Daarbij is gekozen voor een structuur met‘grote letters’ en ‘kleine letters’. De grote letters geven de hoofdlijnen weer en leggen het systeem uit zoals het geldt (positief recht). De kleine letters geven veelal een verdieping op het systeem van het ontslagrecht: discussies in de doctrine worden weergegeven en (denk)richtingen bepaald. 
 
De inhoud van dit boek komt overeen met de hoofdstukken 12 tot en met 15 van Arbeidsrechtelijke Themata (7e druk). Vandaar ook de titel Hoofdstukken ontslagrecht. Het boek leent zich evenwel uitstekend voor een losse uitgave en gebruik.
 
De inhoud is bijgewerkt tot en met 1 juni 2020. De eerste i-beschikkingen, de NOW, de WCT en de WAB komen uitvoerig aan bod.

De Bakelsreeks wordt uitgegeven vanwege het Bakelsinstituut. Het instituut, een gezamenlijk studiecentrum van de secties arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal advocatenkantoren, richt zich op het initiëren en uitvoeren van grensverkennend onderzoek op het terrein van het arbeidsrecht.

Product specifications

Author(s) J.H. Even, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers, E. van Vliet en G.W. van der Voet
Editorial board A.R. Houweling
ISBN Book 978-94-6290-825-3,#1 edition
Publication date 3 augustus 2020
Number of pages 394 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Bakelsinstituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting