Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis

Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
 • Author(s): J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen
 • ISBN Book: 978-94-6290-632-7, #5 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 89,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

LET OP: In 2023 verschijnt van deze uitgave een nieuwe druk.

Dit boek behandelt de geschiedenis van de codificatie, een juridisch verschijnsel dat al sinds de Romeinse oudheid bekend is, maar in de Verlichting zijn naam en zijn herkenbare gestalte heeft gekregen. De behandelde stof behoort tot het gebied van het publieke recht, ook al is gekozen voor de codificatie van het privaatrecht. Aan de orde komen publiekrechtelijke vragen: Is een codificatie een noodzakelijk verschijnsel? Geeft zij de verlangde rechtszekerheid? Hoe is de verhouding tussen de wetgever die de codificatie vaststelt en de rechter die haar uitlegt?
Gekozen is voor een opzet waarin de codificatiegeschiedenis van een aantal landen van West-Europa (Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland) met elkaar wordt vergeleken. De gemeenschappelijke West-Europese geschiedenis komt aan de orde in de twee hoofdstukken over het Natuurrecht en het Romeinse recht. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan Engeland dat geen codificatie kent. De hoofdstukken staan op zichzelf en kunnen afzonderlijk worden gelezen.
Het boek is bedoeld als leerboek en richt zich niet alleen tot de rechtenstudenten maar ook tot studenten in de historische en algemeen maatschappelijke vakgebieden en – meer in het algemeen – tot al degenen die in het recht en de geschiedenis zijn geïnteresseerd.

Information about the author(s)

J.H.A. Lokin is emeritus hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

W.J. Zwalve is emeritus hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

C.J.H. Jansen is hoogleraar in de Rechtsgeschiedenis en het
Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Product specifications

Author(s) J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen
ISBN Book 978-94-6290-632-7,#5 edition
Publication date 25 maart 2020
Number of pages 515 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Metajuridica
Language Dutch

Also interesting

De integere rechter
 • Arie-Jan Kwak en Derk Venema
Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting
Logic for Lawyers
 • Jonathan E. Soeharno and Daniël F.H. Stein
Recht in context
 • Sanne Taekema, Jeanne Gaakeer en Marc Loth
Tussen de regels
 • P. de Winter