Hoofdzaken formeel belastingrecht

Hoofdzaken formeel belastingrecht
 • Editorial board: E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse
 • ISBN Book: 978-94-6290-546-7, #6 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
ca. € 65,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 22 augustus 2022
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Kennis van het formele belastingrecht is van groot belang voor de realisering van het materiële belastingrecht. Dat besef dringt steeds meer door. De aandacht voor het formele belastingrecht is het afgelopen decennium dan ook sterk toegenomen.

Dit boek bevat een overzicht van het formele belastingrecht in de ruimste zin van het woord. Het biedt een toegankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de belangrijkste onderwerpen op dat gebied. Niet alleen de heffing en invordering en de daarmee verband houdende verplichtingen komen aan bod. Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan onderwerpen als de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de vaststellingsovereenkomst, vertegenwoordiging, het fiscale procesrecht, fraus legis en het fiscale boete- en strafrecht.

Opgaven en uitwerkingen
De uitgave Casuïstiek formeel belastingrecht bevat opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de theorie uit dit studieboek.

Product specifications

Editorial board E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse
ISBN Book 978-94-6290-546-7,#6 edition
Expected 15 augustus 2022
Number of pages 668 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Belastingrecht
Language Dutch

Also interesting

Hoofdzaken belastingrecht
 • O.C.R. Marres, H. Vermeulen en C. Wisman
Wetgeving belastingrecht 2022
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse
Boom Basics Belastingrecht
 • J.P. Boer, R.L.G. van den Heuvel en T.M. Vergouwen
Grondslagen internationaal en Europees belastingrecht
 • O. Blankestijn, A. de Haan, M. el Manouzi, H. Vermeulen, M.F. de Wilde, C. Wisman en Z. Zalmai
Casuïstiek formeel belastingrecht
 • K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E.E. Schotte, M.B. Weijers en E. Poelmann
Fiscale methodologie
 • L.J.A. Pieterse