Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
 • Author(s): S. Klosse en G. Vonk
 • ISBN Book: 978-94-6290-749-2, #5 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 52,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen,
gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen vier hoofdstukken aan bod over re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te vergroten zijn er voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s. Ook wordt er in het boek gewezen op de achtergronden van de rechtsregels. Het boeiende van het socialezekerheidsrecht is dat het zich ontwikkelt in een onstuimige maatschappelijke en politieke context. Om studenten bewust te maken van deze context en hen te stimuleren tot nadenken is er aan het eind van de hoofdstukken een discussieparagraaf opgenomen. In deze vijfde druk zijn wijzigingen verwerkt tot 1 juni 2020. 

Over de Bakelsreeks
De Bakelsreeks wordt uitgegeven vanwege het Bakelsinstituut. Het instituut, een gezamenlijk studiecentrum van de secties arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal advocatenkantoren, richt zich op het initiëren en uitvoeren van grensverkennend onderzoek op het terrein van het arbeidsrecht. Bekijk hier alle uitgave verschenen in deze reeks.

Information about the author(s)

Prof. dr. S. Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht. 

Prof. dr. G.J.Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Product specifications

Author(s) S. Klosse en G. Vonk
ISBN Book 978-94-6290-749-2,#5 edition
Publication date 13 augustus 2020
Number of pages 504 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Bakelsinstituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Ontslagrecht
 • A.R. Houweling, M.C. van Koppen en P. Kruit
25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • S.F.H. Jellinghaus, R.J.M. Hampsink, E. Unger en P.A.M. Witteveen
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout
Wetgeving sociaal recht 2020/2021
 • G.J.J. Heerma van Voss