Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
  • Author(s): S. Klosse en G. Vonk
  • ISBN Book: 978-94-6290-919-9, #6 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
€ 57,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Dit boek biedt vanuit breed perspectief een uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema’s ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheidszorg en behoeftigheid. Hierna komen in afzonderlijke hoofdstukken vier overkoepelende thema’s aan bod met betrekking tot re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te vergroten zijn er voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema’s. In het boek wordt niet alleen een weergave gegeven van de stand van het geldend recht recht, maar is ook aandacht voor de achtergronden van de rechtsregels. Daarbij wordt verwezen naar jurisprudentie en literatuur. Het boeiende van het socialezekerheidsrecht is dat het zich ontwikkelt in een onstuimige maatschappelijke en politieke context. Om studenten bewust te maken van deze context en hen te stimuleren tot nadenken is er telkens aan het eind van de hoofdstukken een discussieparagraaf opgenomen. In deze zesde druk zijn wijzigingen verwerkt tot 1 juni 2022.

Information about the author(s)

Prof. dr.S. Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit van Maastricht. 

Prof. dr. G.J.Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Product specifications

Author(s) S. Klosse en G. Vonk
ISBN Book 978-94-6290-919-9,#6 edition
Publication date 20 augustus 2022
Number of pages 500 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Bakelsinstituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting