Horen, zien en spreken

Horen, zien en spreken
 • Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders
 • Author(s): J.G. van Erp en Kim Loyens
 • ISBN Book: 978-94-6290-330-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-648-0, #1 edition
 • Year of publication: 2017
 • Product specifications
€ 30,50
This product is no longer available
€ 31,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Concurrenten, leveranciers of ketenpartners zijn vaak op de hoogte van misstanden in organisaties waarmee zij een professionele relatie hebben. Als zij dit melden bij publieke toezichthouders kan dit de handhaving ten goede komen. Dit onderzoek richt zich op beweegredenen en ervaringen van deze externe melders.

Er werd reeds veel onderzoek gedaan naar klokkenluiders of insiders in organisaties die van binnenuit op de hoogte zijn van, of zelfs deelnemen aan overtredingen. Naar de vraag wat externe melders beweegt om overtredingen te melden is tot nu toe echter nauwelijks onderzoek gedaan.

Dit empirische onderzoek bij drie inspectiediensten gaat voor het eerst de beweegredenen en ervaringen na van concurrenten, leveranciers of ketenpartners die misstanden melden. Veel inspectiediensten stimuleren dit soort meldingen, omdat de informatie waar zij over beschikken vaak moeilijk toegankelijk is. Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan om meldingen te stimuleren.

Product specifications

Author(s) J.G. van Erp en Kim Loyens
ISBN Book 978-94-6290-330-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-648-0,#1 edition
Publication date 9 januari 2017
Number of pages 126 Pages
Series Handhaving en gedrag
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

'Vechten met het leven'
 • Richard Staring, Nienke Boesveldt en Mieke Kox
Buurtinformatienetwerken en lokale veiligheid
 • Wim Hardyns, Thom Snaphaan en Lieven Pauwels
De fietser op de hei
 • Peter J. van Koppen, Robert Horselenberg en Leonie M. Ebbekink
Bakens in de rechtspsychologie
 • Robert Horselenberg, Vere van Koppen en Jan de Keijser
Jeugdcriminologie
 • Ido Weijers