Inleiding personenvennootschappen

Inleiding personenvennootschappen
  • Author(s): J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet
  • ISBN Book: 978-94-6290-916-8, #6 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
ca. € 42,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 27 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Inleiding personenvennootschappen behandelt het recht inzake de personenvennootschappen, te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.

Dit boek besteedt uitgebreid aandacht aan de vennootschapsrechtelijke aspecten van de personenvennootschap, evenals aan het vennootschapsgoederenrecht. Ingegaan wordt onder meer op het ontstaan van de vennootschap, de inbreng in de vennootschap en de gevolgen daarvan, de verhoudingen tussen de vennoten onderling en hun verhouding met derden, haar faillissement, ontbinding, vereffening, verdeling en/of afwikkeling, haar voortzetting en ‘omzetting’ in een andere ondernemingsvorm.

De personenvennootschap vormt een hybride figuur in het Nederlandse recht. Enerzijds ziet de wet haar van oudsher als een contractuele samenwerkingsvorm, waarbij niet de personenvennootschap zelf, maar de vennoten de dragers van rechten en plichten zijn. Anderzijds is de maatschappelijke realiteit dat de personenvennootschap steeds vaker als eenheid wordt beschouwd die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt. Het personenvennootschappenrecht roept zowel voor de theorie als de praktijk interessante vragen op.

In dit boek wordt voor de verschillende leerstukken het geldende recht weergegeven. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin enkele fiscale aspecten van de personenvennootschappen aan de orde komen.
 
De auteurs zijn verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht

Information about the author(s)

J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet

De auteurs zijn verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht.

Product specifications

Author(s) J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet
ISBN Book 978-94-6290-916-8,#6 edition
Expected 27 augustus 2021
Number of pages 242 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Mededingingsrecht
  • M.S.E. Herz en J. Lindeboom
Q&A Ondernemingsrecht
  • Maarten Mussche
Franchise
  • J.H. Kolenbrander