Inleiding rechtspersonenrecht

Inleiding rechtspersonenrecht
  • Author(s): C.A. Schwarz
  • ISBN Book: 978-94-6290-663-1, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
€ 47,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Dit boek geeft een uitgebreide inleiding op de privaatrechtelijke rechtspersonen, van de vereniging tot de beursvennootschap. Ook wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan het personenvennootschapsrecht. Weliswaar zijn de maatschap en zijn bijzondere verschijningsvormen naar huidig recht geen rechtspersoon, maar het lijkt er op dat dit op korte termijn zal veranderen. Het boek is bedoeld als studieboek, maar ook als een nuttige bron van informatie voor praktizijns die met rechtspersonen in aanraking komen, zoals advocaten, notarissen en accountants.

De verschillende paragrafen beginnen met verwijzing naar belangrijke literatuur op de behandelde onderwerpen, waarbij zo goed mogelijk naar de relevante delen van de belangrijkste handboeken wordt verwezen, terwijl daarnaast verwijzing naar voor het onderwerp belangrijke monografieën, andere publicaties en relevante rechtspraak wordt geboden.

Target group

Het boek is geschikt voor de juridische student, maar is ook goed bruikbaar voor de juridisch praktizijn, ook door de uitgebreide en toegesneden literatuur- en jurisprudentieverwijzing die per onderwerp wordt gepresenteerd.

Information about the author(s)

Kid Schwarz studeerde Notarieel recht te Leiden en Burgerlijk recht te Amsterdam (VU). Na zijn promotie te Leiden (Blokkering van aandelen) werd hij benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (1987). Thans is hij in dezelfde functie werkzaam aan de Erasmus School of Law te Rotterdam. Hij is daarnaast partner bij Baker Tilly (Netherlands) N.V. en actief als adviseur en arbiter.

Product specifications

Author(s) C.A. Schwarz
ISBN Book 978-94-6290-663-1,#1 edition
Publication date 30 september 2022
Number of pages 250 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Prota
  • J.H.A. Lokin en F. Brandsma
Integriteit in de zakelijke advocatuur
  • Jonathan E. Soeharno, Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen en Jan Loorbach
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
  • Jan Berkvens en Cathérine Jakimowicz