Inleiding tot de rechtswetenschap

Inleiding tot de rechtswetenschap
 • Een inleiding tot het Caribisch-Nederlands recht
 • Editorial board: M. Klik
 • ISBN Book: 978-94-6290-936-6, #4 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-508-8, #4 edition
 • Year of publication: 2023
 • Product specifications
ca. € 56,00
This is an announcement
Prices are subject to change
Expected 27 april 2023
ca. € 56,00
This is an announcement
Prices are subject to change
Expected 30 januari 2023
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Inleiding tot de rechtswetenschap is een inleiding tot de theorie van het recht, waarbij drie thema's centraal staan: bronnen van recht, rechtsbeginselen en rechtsvinding.

Het boek is geschreven voor studenten in het Caribisch-Nederlands recht. Het recht van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten komt aan bod, met waar relevant aandacht voor de BES-eilanden. De staatkundige structuur van de landen binnen het Koninkrijk wordt besproken en de lokale context komt in voorbeelden en verwijzingen naar wetsartikelen tot uiting.

Primair is dit boek echter bedoeld als een ‘Inleiding tot de rechtswetenschap’, hetgeen inhoudt dat in algemene zin over aspecten van ‘recht’ gesproken wordt. In het boek komen rechtstheoretische vraagstukken aan de orde waarmee iedere jurist te maken krijgt. Wat zijn de grondslagen van het rechtssysteem? Hoe is het recht ingebed in de maatschappij? Wat zijn de bronnen van het recht? Hoe verhouden de rechtsregels zich tot rechtsbeginselen? Hoe hangen deze vragen samen met stromingen in de rechtsfilosofie, zoals het natuurrecht en het rechtspositivisme?

Het boek biedt een eerste kennismaking met de methoden die een jurist hanteert bij zijn vakbeoefening. Hoe benadert een rechter bijvoorbeeld ‘het recht’ bij het nemen van beslissingen in concrete zaken? Welke interpretatiemethoden worden daarbij gebruikt? Daarbij wordt ook aandacht besteed aan rechtsvergelijking, met name aan de common law (het rechtssysteem zoals dat bijvoorbeeld geldt in de Verenigde Staten van Amerika) en aan rechtsvorming binnen dat systeem.

Product specifications

Editorial board M. Klik
ISBN Book 978-94-6290-936-6,#4 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-508-8,#4 edition
Expected 30 januari 2023
Number of pages 250 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Metajuridica
Language Dutch

Also interesting

De integere rechter
 • Arie-Jan Kwak en Derk Venema
Handboek tuchtrecht
 • R.L. Herregodts en M.L. Batting
Logic for Lawyers
 • Jonathan E. Soeharno and Daniël F.H. Stein
Recht in context
 • Sanne Taekema, Jeanne Gaakeer en Marc Loth
Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
 • J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen