Intellectueel eigendomsrecht begrepen

Intellectueel eigendomsrecht begrepen
  • Author(s): M. Driessen en T.W. van Leeuwen
  • ISBN Book: 978-94-6212-674-9, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
€ 40,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Intellectuele eigendomsrechten zijn belangrijk en waardevol. De regelgeving is steeds complexer. De meeste studieboeken over IE-rechten zijn erg theoretisch en lastig leesbaar. Praktische handvatten en voorbeelden ontbreken en de taal is vaak wollig. Dit studieboek ‘Intellectuele eigendomsrechten praktisch uitgelegd’ brengt daar verandering in. In vier hoofdstukken wordt uitgelegd hoe de IE-rechten handelsnamen, merken, modellen en auteursrechten ontstaan, in stand blijven (of tenietgaan) en worden gehandhaafd. In het vijfde, afsluitende hoofdstuk beschrijven de auteurs in hoeverre de hiermee nauw verbonden slaafse nabootsing een rol kan spelen. De taal is helder en het boek staat vol met geïllustreerde (praktijk)voorbeelden, terwijl de juridische basis volledig en duidelijk wordt uitgelegd. De allerbelangrijkste uitspraken van (vooral) de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU ontbreken natuurlijk niet; de vaak lastig leesbare rechtsregels worden op praktische wijze uitgelegd. Hiermee bieden de auteurs een compleet en toegankelijk overzicht van de vereiste en nodige kennis op het gebied van IE-rechten en is het nog leuk om te lezen ook. 

Target group

Het boek is vooral bedoeld voor HBO-studenten, maar is ook zeer geschikt om te worden gebruikt door andere studenten en (bedrijfs)juristen.

Product specifications

Author(s) M. Driessen en T.W. van Leeuwen
ISBN Book 978-94-6212-674-9,#1 edition
Publication date 25 april 2022
Number of pages 182 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht begrepen
Brand Boom juridisch
Subject(s) Intellectueel eigendomsrecht
Language Dutch

Also interesting