Internationaal privaatrecht begrepen

Internationaal privaatrecht begrepen
  • Author(s): A.G. Awesta
  • ISBN Book: 978-94-6290-834-5, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
ca. € 35,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 9 oktober 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Internationaal Privaatrecht begrepen is geschreven voor alle opleidingen in het hoger onderwijs waar internationale betrekkingen met een privaatrechtelijk karakter centraal staan. Zo wordt in dit boek niet alleen aandacht besteed aan de drie (klassieke) hoofdonderdelen van het internationaal privaatrecht (IPR), maar er wordt ook uitvoerig stilgestaan bij het eenvormig privaatrecht. Gaandeweg worden in dit boek de belangrijke concepten en begrippen op een toegankelijke wijze uitgelegd en gevisualiseerd. Dit maakt dat dit boek geschikt is voor zowel klassikaal onderwijs als zelfstudie.

Dit boek bestaat uit vier delen. Om de internationale betrekkingen met een privaatrechtelijk karakter beter te kunnen begrijpen, worden deze betrekkingen in hoofdstuk 1 in een historisch perspectief en een juridische context geplaatst. Dit leidt tot een nadere afbakening van het IPR dat uiteenvalt in het internationaal bevoegdheidsrecht, het conflictenrecht en het erkenning- en tenuitvoerleggingsrecht. Deze onderdelen zijn in de hoofdstukken 2 tot en met 4 van het boek uitgewerkt. De auteur behandelt in deze hoofdstukken verschillende verdragen en verordeningen, zoals het Weens Koopverdrag en Brussel I, Rome I en Rome II verordeningen.

Product specifications

Author(s) A.G. Awesta
ISBN Book 978-94-6290-834-5,#1 edition
Expected 9 oktober 2020
Number of pages 150 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht begrepen
Brand Boom juridisch
Subject(s) Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting