Internationaal publiekrecht als wereldrecht

Internationaal publiekrecht als wereldrecht
  • Author(s): N.J. Schrijver
  • ISBN Book: 978-94-6290-185-8, #3 edition
  • Year of publication: 2018
  • Product specifications
€ 33,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

LET OP: In augustus 2020 verschijnt de nieuwe druk van dit boek. Meer informatie en bestellen >

Internationaal publiekrecht als wereldrecht behandelt in hoofdlijnen de boeiende wereld van het internationale recht.

Drie vragen staan hierbij centraal. Ten eerste in hoeverre de beginselen en regels van het internationale recht ‘wereldrecht’ vormen, dat wil zeggen voor de hele wereld gelden en ook door de gehele internationale gemeenschap geaccepteerd worden. De tweede vraag luidt in hoeverre, naast staten en internationale organisaties, wereldburgers, volken en multinationale ondernemingen aan het internationale publiekrecht rechten kunnen ontlenen en of zij ook plichten hebben. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het internationale publiekrecht en de daarop gebaseerde organisaties gezien kunnen worden als hoeders van het algemene wereldbelang. Hierbij gaat het om zaken zoals bescherming van kwetsbare ecosystemen, vrede en veiligheid, respect voor universele rechten van de mens en van volken, armoedebestrijding en het bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

Het boek geeft tevens een gedegen inleiding tot de basisleerstukken (rechtsbronnen, rechtsdeelnemers, geschillenbeslechting, e.d.) en is ook om die reden meer dan een simpel ABC van het internationale publiekrecht.

Information about the author(s)

Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de afdeling advisering van de Raad van State. Hij is tevens lid van de KNAW, het Permanente Hof van Arbitrage, het Curatorium van de Haagse Academie voor Internationaal Recht en president van het Institut de Droit international. 

Product specifications

Author(s) N.J. Schrijver
ISBN Book 978-94-6290-185-8,#3 edition
Publication date 23 augustus 2018
Number of pages 198 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting

Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
  • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst
Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht
  • C. Brölmann, R. van Alebeek, P.A. Nollkaemper en N. Nedeski
Recht van de Islam 32
  • Pauline Kruiniger-Van Maanen