Internationaal publiekrecht als wereldrecht

Internationaal publiekrecht als wereldrecht
  • Author(s): N.J. Schrijver
  • ISBN Book: 978-94-6290-753-9, #4 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 29,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Internationaal publiekrecht als wereldrecht behandelt in hoofdlijnen de boeiende wereld van het internationale recht.
 
Drie vragen staan hierbij centraal. Ten eerste in hoeverre de beginselen en regels van het internationale recht ‘wereldrecht’ vormen, dat wil zeggen voor de hele wereld gelden en ook door de gehele internationale gemeenschap geaccepteerd worden. De tweede vraag luidt in hoeverre, naast staten en internationale organisaties, wereldburgers, volken en multinationale ondernemingen aan het internationale publiekrecht rechten kunnen ontlenen en of zij ook plichten hebben. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het internationale publiekrecht en de daarop gebaseerde organisaties gezien kunnen worden als hoeders van het algemene wereldbelang. Hierbij gaat het om zaken zoals bescherming van kwetsbare ecosystemen, vrede en veiligheid, respect voor universele rechten van de mens en van volken, armoedebestrijding en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Het boek geeft tevens een gedegen inleiding tot de basisleerstukken (rechtsbronnen, rechtsdeelnemers, geschillenbeslechting, e.d.) en is ook om die reden meer dan een simpel ABC van het internationale publiekrecht.

Information about the author(s)

Prof. dr. N.J. (Nico) Schrijver is staatsraad in de afdeling advisering van de Raad van State en emeritus hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens lid van de KNAW, het Curatorium van de Haagse Academie voor Internationaal Recht en het Institut de Droit international. Eerder was hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van het VN-comité voor economische, sociale en culturele mensenrechten. Ook maakte hij deel uit van de CommissieDavids, die de besluitvorming in Nederland over de oorlog in Irak onderzocht.

Product specifications

Author(s) N.J. Schrijver
ISBN Book 978-94-6290-753-9,#4 edition
Publication date 31 augustus 2020
Number of pages 229 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting