Introductie (internationale) mediation

Introductie (internationale) mediation
 • Voor iedereen die mediation wil begrijpen en toepassen
 • Author(s): C.M.L. Hille en B.E.E. van Sytzama
 • ISBN Book: 978-94-6236-952-8, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 37,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Introductie (internationale) mediation belicht mediation vanuit verschillende disciplines, om daarmee het vak recht te doen. Recht, organisatiekunde, psychologie, internationale betrekkingen, conflictstudies en genderstudies behandelen elk aspecten van (internationale) mediation.

Mediation vergt een integrale kijk op mensen en hoe zij binnen organisaties en staten opereren. De kunst van mediation is het uit elkaar halen van aspecten, lagen en systemen van een conflict en deze voor partijen inzichtelijk maken, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken. Door escalatie en trauma’s die conflicten teweegbrengen, lijkt dit soms niet mogelijk, maar toch dient de mediator hier een weg in te vinden.

Dit boek onderscheidt zich van andere mediationboeken doordat er naast theorie nadrukkelijk aandacht is voor vaardigheden. Behalve de basistheorie van mediation worden drie belangrijke methoden van onderhandelen behandeld: de Harvard-methode met core concerns, geweldloze communicatie en de ABC-methode. Onderscheidend is verder de aandacht voor mediation in de internationaal-politieke context, alsmede voor de rol van gender en interculturele communicatie in (internationale) mediation.

Target group

Het boek kan gebruikt worden op universiteiten en hogescholen bij de studies/opleidingen Bestuurskunde, Internationale Betrekkingen en Politicologie. Ook kan het boek gebruikt worden bij cursussen over mediation, conflictbeheersing en leiderschap. Daarnaast voor de geïnteresseerde jurist.

Information about the author(s)

Charlotte Hille houdt zich bezig met internationale vastgelopen conflicten tussen staten en Elodie van Sytzama met vastgelopen conflicten in onderhandelingen tussen mensen. Het boek is gebaseerd op colleges en workshops die de auteurs al ruim vijftien jaar geven.

Product specifications

Author(s) C.M.L. Hille en B.E.E. van Sytzama
ISBN Book 978-94-6236-952-8,#1 edition
Publication date 23 september 2019
Number of pages 166 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Politicologie, Conflictmanagement en mediation
Language Dutch

Extra material

Also interesting

Samenwerken en regisseren met impact
 • John Goedee en Arnoud Entken
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving
 • Stavros Zouridis, Eva Wolf en Feie Herkes
Werkvormen voor open beleidsontwikkeling
 • Bram Castelein en Max Herold
Lokale democratie doorgelicht
 • Julien van Ostaaijen
Groningen en de bevingen
 • Wim Derksen en Mariëlle Gebben