Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht

Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht
  • Author(s): L.J.J. Rogier en J. Sybesma
  • ISBN Book: 978-94-6290-802-4, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 48,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 33,95
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request

Full description

Het ambtenarenrecht is in de autonome Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, en op de tot Nederland behorende Caribische eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zowel in materiële als in processuele zin een zelfstandig rechtsgebied. De wetgeving is echter verouderd en er is weinig literatuur. Met dit boek is beoogd daar, vooral voor Curaçao, iets aan te doen. Omdat de proceswetgeving in het ambtenarenrecht voor alle Caribische eilanden identiek is en de materiële ambtenarenwetgeving elkaar niet veel ontloopt, is het boek echter ook op de andere eilanden goed bruikbaar.

In deze introductie worden de hoofdlijnen van het ambtenarenrecht beschreven. Na een oriëntatie op het begrip ambtenaar komen de materiële rechtspositie, disciplinaire bestraffing, bijzondere aspecten van sociale zekerheid voor de ambtenaar, staking, overleg en rechtsbescherming aan de orde. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op de toekomst, de modernisering van het ambtenarenrecht in de West.

Het boek is geschreven voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Maar door de grote hoeveelheid verwerkte gepubliceerde en niet-gepubliceerde jurisprudentie en door het trefwoordenregister is het ook goed bruikbaar voor de praktijk op de personeelsafdelingen van overheidsinstanties en in de advocatuur en de rechtspraak.

Information about the author(s)

Prof. mr. L.J.J. Rogier is als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Curaçao en mr. dr. J. Sybesma is gastdocent aan deze universiteit. Beiden zijn tevens (plaatsvervangend) lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Product specifications

Author(s) L.J.J. Rogier en J. Sybesma
ISBN Book 978-94-6290-802-4,#1 edition
Publication date 17 april 2020
Number of pages 286 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Kern van het arbeidsrecht
  • S. Tchai en B. Filippo
Inleiding Nederlands sociaal recht
  • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
In betere banen
  • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Arresten arbeidsrecht
  • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens