Jeugdrecht begrepen

Jeugdrecht begrepen
 • Author(s): L. Janssen
 • ISBN Book: 978-94-6290-759-1, #7 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 41,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

LET OP: Ondanks onze zorgvuldigheid zijn er onverhoopt twee onjuistheden geslopen in de eerste oplage van deze zevende druk:

 • Op pagina 242 - Ophouden voor onderzoek (art. 56a Sv): Bij de duur van het ophouden voor onderzoek – zes of negen uur – moet worden toegevoegd dat daarbij de uren tussen middernacht en negen uur in de ochtend niet worden meegerekend.
   
 • Op pagina 272: Er is een fout geslopen in het maximum aantal uren voor taakstraffen. Voor een werkstraf geldt een maximum van 200 uur. Voor een leerstraf geldt ook een maximum van 200 uur. Voor een combinatie van een werkstraf en een leerstraf bedraagt het maximum 240 uur.

Ga voor de gecorrigeerde pagina's naar het tabje 'extra materiaal' onderaan deze pagina. 

Het boek is onlangs bijgedrukt. In deze bijdruk zijn de fouten gecorrigeerd. De gecorrigeerde versie is te herkennen aan de vermelding op het omslag 'Zevende (herziene) druk'.

_________________________________________________________________

Jeugdrecht begrepen
maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.
 
Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personenen familierecht. Deel 2 schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.

Target group

Het boek is geschreven voor mbo en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen én voor jeugdprofessionals en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben.

Information about the author(s)

Lydia Janssen is ruim twintig jaar werkzaam als juridisch adviseur en opleider van professionals in de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein.

Product specifications

Author(s) L. Janssen
ISBN Book 978-94-6290-759-1,#7 edition
Publication date 4 juni 2020
Number of pages 355 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht begrepen
Brand Boom juridisch
Subject(s) Personen- en familierecht
Language Dutch

Also interesting

Alimentatie van nu
 • L.C.A. Verstappen, W.D. Kolkman, I. Visser, F. Ibili en S. Oost
Boom Basics Relatievermogensrecht
 • F.W.J.M. Schols en G.A. Tuinstra
Boom Basics Erfrecht en schenking
 • F.J.P.G. van Tijdhof - van Haare en F.W.J.M. Schols
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen
 • Merel Jonker, Asia Sarti, Christina Jeppesen de Boer en Katinka Lünnemann