Juridisch risicomanagement

Juridisch risicomanagement
 • Van worst-case naar good practice. Een onderzoek naar de rol van juridische afdelingen bij het risicomanagement van organisaties
 • Author(s): I. Timmer
 • ISBN Book: 978-94-6290-874-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-449-4, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 59,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 59,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Hoe kunnen juridische afdelingen effectief en verantwoord bijdragen aan het risicomanagement van organisaties? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift. De afgelopen decennia zijn voor organisaties in alle maatschappelijke sectoren (semi)wettelijke verplichtingen in het leven geroepen om systematisch aan risicomanagement te doen. Hoe verhoudt dit zich tot de traditionele rol die juridische afdelingen binnen organisaties hebben om toekomstige problemen tijdig te identificeren en, door de inzet van juridische instrumenten en advies, zoveel mogelijk te voorkomen? Via drie casestudies wordt duidelijk hoe juridische afdelingen in de huidige praktijk bijdragen aan risicomanagement en hoe juridisch risicomanagement binnen organisaties kan worden vormgegeven. Daarbij komen vragen aan de orde als: Wat is een juridisch risico? Wat zijn elementen voor een samenhangend beleid? In hoeverre worden risico-inschattingen door juridische professionals systematisch verricht? Welke rol spelen psychologische aspecten hierbij? Welke methoden en instrumenten kunnen bij juridisch risicomanagement worden ingezet?

Aan de hand van de bevindingen en conclusies worden concrete aanbevelingen voor juridische afdelingen gedaan om een duurzame en effectieve praktijk te ontwikkelen voor juridisch risicomanagement.

Information about the author(s)

Ivar Timmer is senior-onderzoeker Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam.

Product specifications

Author(s) I. Timmer
ISBN Book 978-94-6290-874-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-449-4,#1 edition
Publication date 19 januari 2021
Number of pages 482 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom
Q&A Ondernemingsrecht
 • Maarten Mussche
Franchise
 • J.H. Kolenbrander
Negotiating International Commercial Contracts
 • Gustavo Moser and Michael McILwrath
Kernarresten Ondernemingsrecht
 • E.C.H.J. Lokin, J. van Gent en P.A.M. Lokin