Kern van het internationaal publiekrecht

Kern van het internationaal publiekrecht
  • Author(s): P.A. Nollkaemper
  • ISBN Book: 978-94-6290-568-9, #8 edition
  • Year of publication: 2018
  • Product specifications
€ 69,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uit efening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de internationale economie. Hoewel internationaal publiekrecht wereldwijde ambities heeft, is het ook van belang voor de dagelijkse praktijk in Nederland. Als gevolg van internationalisering en globalisering kan het in Nederland geldende recht niet meer worden begrepen zonder kennis van internationaal publiekrecht.

Dit boek biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht. Het behandelt de belangrijkste algemene leerstukken, zoals rechtsvorming, verdragenrecht, recht van internationale organisaties (waaronder het recht van de Verenigde Naties), aansprakelijkheidsrecht, conflictbeslechting en doorwerking in de nationale rechtsorde. Ook behandelt het de belangrijkste materiële rechtsgebieden: rechten van de mens, vrede en veiligheid, regulering van de economie en duurzame ontwikkeling.

Deze nieuwe druk is geheel herzien in het licht van recente ontwikkelingen, waaronder fundamentele verandering in de positie van de Verenigde Staten in de internationale rechtsorde onder de regering-Trump, de ondergang van ‘ISIL’, de vluchtelingenproblematiek in het Midden-Oosten en Europa, en nieuwe rechtspraak van internationale tribunalen.

Target group

Dit studieboek is geschreven ten behoeve van het bacheloronderwijs in het vak Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels wordt het boek echter op een groot aantal juridische universitaire opleidingen gebruikt.

Information about the author(s)

André Nollkaemper is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Product specifications

Author(s) P.A. Nollkaemper
ISBN Book 978-94-6290-568-9,#8 edition
Publication date 14 december 2018
Number of pages 532 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting

Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021
  • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst
Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht
  • C. Brölmann, R. van Alebeek, P.A. Nollkaemper en N. Nedeski
Recht van de Islam 32
  • Pauline Kruiniger-Van Maanen