Kern van het internationaal publiekrecht

Kern van het internationaal publiekrecht
  • Author(s): P.A. Nollkaemper
  • ISBN Book: 978-94-6290-912-0, #9 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
ca. € 77,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 24 augustus 2022
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uitoefening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de internationale economie. Hoewel internationaal publiekrecht wereldwijde ambities heeft, is het ook van belang voor de dagelijkse praktijk in Nederland. Als gevolg van internationalisering en globalisering kan het in Nederland geldende recht niet meer worden begrepen zonder kennis van internationaal publiekrecht.

Dit boek biedt een inleiding in het internationaal publiekrecht. Het behandelt de belangrijkste algemene leerstukken, zoals rechtsvorming, verdragenrecht, recht van internationale organisaties (waaronder het recht van de Verenigde Naties), aansprakelijkheidsrecht, conflictbeslechting en doorwerking in de nationale rechtsorde. Ook behandelt het de belangrijkste materiële rechtsgebieden: rechten van de mens, vrede en veiligheid, regulering van de economie en duurzame ontwikkeling.

Information about the author(s)

André Nollkaemper is hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Product specifications

Author(s) P.A. Nollkaemper
ISBN Book 978-94-6290-912-0,#9 edition
Expected 15 augustus 2022
Number of pages 600 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting

Wetgeving internationaal privaatrecht 2022/2023
  • Prof. mr. F. Ibili, Mr. M.W.F. Bosters en Mr. B.F.P. Lhoëst
Boom Basics Europees recht
  • L.J. Ankersmit, R. Repasi en M.J. van Wolferen
Boom Basics Internationaal privaatrecht
  • L.Th.L.G. Pellis en M. Zilinsky