Kernarresten Ondernemingsrecht

Kernarresten Ondernemingsrecht
 • Samenvatting & uitleg
 • Author(s): E.C.H.J. Lokin, J. van Gent en P.A.M. Lokin
 • ISBN Book: 978-94-6290-589-4, #4 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 47,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In Kernarresten Ondernemingsrecht vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar oordeel van de auteurs belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht. 

De bundel is samengesteld voor hen die, in het onderwijs – hbo en wo – en in de praktijk, te maken hebben met het ondernemingsrecht. In totaal worden 125 uitspraken behandeld. Iedere bespreking bevat een beknopte samenvatting van de casus en de centrale overwegingen en beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties. Daardoor is direct de juridische kern bij iedere uitspraak herkenbaar.
  
Na iedere bespreking van een arrest of een beschikking is tevens ‘uitleg’ opgenomen. In deze uitleg geven de auteurs duiding aan
de uitspraak binnen het desbetreffende leerstuk en stippen zij aan waarom de uitspraak van belang is.
  
Achter in het boek zijn voor het gemak vier registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register, een register op
instantie en een register op onderwerp.

Product specifications

Author(s) E.C.H.J. Lokin, J. van Gent en P.A.M. Lokin
ISBN Book 978-94-6290-589-4,#4 edition
Publication date 13 oktober 2020
Number of pages 355 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Uittreksels jurisprudentie
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom
Q&A Ondernemingsrecht
 • Maarten Mussche
Franchise
 • J.H. Kolenbrander
Negotiating International Commercial Contracts
 • Gustavo Moser and Michael McILwrath