Keteninformatisering in kort bestek

Keteninformatisering in kort bestek
 • Theorie en praktijk van grootschalige informatie-uitwisseling in maatschappelijke ketens
 • Author(s): J.H.A.M. Grijpink
 • ISBN Book: 978-94-6236-186-7, #4 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 33,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for us and our suppliers, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Maatschappelijke ketensamenwerking, zoals voor jeugdzorg, veiligheid, gezondheid of sociale zekerheid, eist informatie-uitwisseling op grote schaal tussen zeer veel zelfstandige organisaties en professionals. Informatisering van zulke ketensamenwerking blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. Dit komt vooral omdat vanuit informatiekunde en management gewerkt wordt met kleinschalige concepten en methoden. In maatschappelijke ketens ontbreekt echter overkoepelend gezag met doorzettingsmacht, zodat deze denkmodellen en instrumenten onvoldoende houvast bieden. Daarom zijn ook andere concepten, theorieën en methoden nodig die meer geschikt zijn voor grootschalige maatschappelijke ketens. Het leerstuk Keteninformatisering voorziet hierin, met een ketenvisie, methoden en ketenspecifieke oplossingen voor effectieve informatiesturing in maatschappelijke ketens. 

Dit boek legt uit hoe men een ketenanalyse kan aanpakken die aangeeft welke informatie-infrastructuur een specifieke keten nodig heeft. De toetsingsprofielen geven vooraf inzicht in de mogelijkheden, kansen en risico’s van ketenprojecten en keteninitiatieven. Een aantal voorbeelden passeert de revue. Daarnaast worden suggesties gegeven voor het vermijden van valkuilen en het verbeteren van ketensamenwerking.

Information about the author(s)

Prof. dr mr J. (Jan) H.A.M. Grijpink (1946) studeerde economie (1969) en rechten (1971) aan de Rijksuniversiteit Groningen en organisatiekunde (1976) bij de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (SIOO) in Utrecht. Hij promoveerde in 1997 aan de Technische Universiteit Eindhoven op basis van zijn proefschrift Keteninformatisering. 

Vanaf 1984 tot zijn pensioen in 2011 was hij werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van 2004 tot zijn emeritaat was hij daarnaast parttime bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, met als leeropdracht ‘Keteninformatisering in de rechtstaat’. 

Hij publiceert regelmatig over maatschappelijke ketensamenwerking, grootschalige informatie-uitwisseling en identiteitsvraagstukken. Hij adviseert over strategische ketenvraagstukken en geeft workshops en lezingen over keteninformatisering. 

Product specifications

Author(s) J.H.A.M. Grijpink
ISBN Book 978-94-6236-186-7,#4 edition
Publication date 7 april 2021
Number of pages 154 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Ketens en netwerken
Language Dutch

Also interesting

Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong