Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen

Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
 • Een verkennend kwalitatief onderzoek
 • Author(s): Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman
 • ISBN Book: 978-94-6290-976-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-020-4, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 40,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
ca. € 35,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 6 september 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Bestaat er klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen? En, zo ja, welke verklaringen bestaan daarvoor? In dit boek worden deze belangrijke kwesties onderzocht.

Het onderzoek dat wordt verslagen is een verkennend en kwalitatief onderzoek. Hierdoor is er geen hard bewijs te leveren voor klassenjustitie. Wel vonden de onderzoekers aanwijzingen voor verschillende vormen van (onbewuste) selectiviteit die in de Nederlandse strafrechtketen worden ervaren. De vraag is of het legitiem kan zijn om onderscheid te maken en, zo ja, wat daarvoor dan de criteria zijn. De onderzoekers roepen op hierover de discussie met elkaar aan te gaan.

Klassenjustitie wordt hierbij omschreven als illegitieme benadeling van mensen die niet tot de heersende klasse behoren en illegitieme bevoordeling van mensen die daar wel toe behoren. Geïnterviewde professionals uit de strafrechtketen gaven aan dat zij aanwijzingen zien voor verschillende vormen van het maken van onderscheid. Onbewuste vooroordelen en stereotypen kunnen hierbij een rol spelen, zeker wanneer er onduidelijkheid is wat te doen. Ook gemotiveerd onderscheid maken en systeemaspecten van het strafrecht kunnen een rol spelen.

Product specifications

Author(s) Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman
ISBN Book 978-94-6290-976-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-020-4,#1 edition
Publication date 6 september 2021
Number of pages 158 Pages
Series Montaigne reeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

De weg naar het strafvonnis
 • Rob ter Haar en Gerlof Meijer
Bajesboek
 • Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens
Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
Opstellen over menselijkheid in het strafrecht
 • Sam van den Akker, Alrik de Haas, Ferry de Jong en Theo de Roos