Examination copy

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
  • Deel I - Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving
  • Author(s): C.M. Grundmann - van de Krol
  • #6 edition
  • Year of publication: 2022

Request

Fill in your details to request an inspection copy.

Would you like to receive multiple copies for a teaching team? Please contact us via klantenservice@boomdenhaag.nl instead of using the form below.

Type of request
Edition type

Details

Salutation

Address details

Shipping address
The combination of zip code and street number is not valid

Remarks