Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)
  • Effectenuitgevende instellingen
  • Author(s): Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
  • ISBN Book: 978-94-6290-636-5, #5 edition
  • Year of publication: 2019
  • Product specifications
ca. € 85,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 24 oktober 2019
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of withdrawal
  • Leading authors

Full description

In Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II: Effectenuitgevende instellingen. De desbetreffende onderwerpen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds het verschijnen van het boek uit 2012 grondig geactualiseerd en uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen. Deel II van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is, evenals het reeds verschenen Deel III, dat betrekking heeft op beleggingsinstellingen en icbe’s, en het recent verschenen Deel I over de algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving, een zelfstandig geheel dat complementair is aan de andere twee delen en de nog te verschijnen nieuwe Delen IV (beleggingsondernemingen) en Deel V (banken).

Deel II bestaat uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk met onder meer de voor Deel II belangrijke begrippen. Hoofdstuk 2 bevat een uitgebreide behandeling van de Prospectusverordening 2017 die in juli 2019 in de gehele EU in werking treedt en betrekking heeft op de aanbieding van effecten aan het publiek en de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt. Hoofdstuk 3 ziet op de regels waaraan Euronext bij de toelating van effecten en die waaraan de effectenuitgevende instelling onderworpen zijn. De informatieplichten en de meldingsplichten voor effectenuitgevende instellingen en haar aandeelhouders zijn ondergebracht in de Hoofdstukken 4 en 5 inclusief dat onderdeel van de Richtlijn aandeelhoudersrechten dat een plaats heeft gekregen in de Wft en in juni 2019 inwerking zal treden. De diverse regels voortvloeiend uit de Verordening marktmisbruik is het onderwerp van Hoofdstuk 6, toegespitst op de effectenuitgevende instelling en de bij haar werkzame personen. Tot slot, Hoofdstuk 7  waarin de regels inzake het openbare bod aan bod komen.  

Product specifications

Author(s) Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
ISBN Book 978-94-6290-636-5,#5 edition
Expected 24 oktober 2019
Number of pages 540 Pages
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Financieel recht
Language Dutch

Also interesting

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
  • Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
  • Mr. dr. B. Snijder-Kuipers e.a.