Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)
 • Deel II - Effectenuitgevende instellingen
 • Author(s): C.M. Grundmann - van de Krol
 • ISBN Book: 978-94-6212-676-3, #6 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-756-2, #6 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 106,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 106,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Deel II van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is, evenals verschenen deel I - Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhavingdeel III - Beleggingsinstellingen en icbe’s en deel IV - Beleggingsondernemingen, een zelfstandig geheel.

Deel II bestaat uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk met onder meer de voor Deel II belangrijke begrippen. Hoofdstuk 2 bevat een behandeling van de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van de Prospectusverordening 2017, die op 21 juli 2019 in de gehele EU in werking is getreden en betrekking heeft op de aanbieding van effecten aan het publiek en de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt. Hoofdstuk 3 ziet op de regels voor de toelating van effecten tot de handel op Euronext en de na toelating van toepassing zijnde regels waaraan Euronext en de effectenuitgevende instelling zijn onderworpen. De informatieplichten en de meldingsplichten voor effectenuitgevende instellingen en haar aandeelhouders en andere stemgerechtigden die zijn voortgekomen uit de Transparantierichtlijn zijn ondergebracht in de hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 4 is tevens aandacht besteed aan dat onderdeel van de herziene Richtlijn aandeelhoudersrechten dat een plaats heeft gekregen in een nieuw hoofdstuk van de Wft. De diverse regels die voortvloeien uit de Verordening marktmisbruik zijn het onderwerp van hoofdstuk 6, toegespitst op de effectenuitgevende instellingen en de bij haar werkzame personen.Tot slot, hoofdstuk 7, waarin de regels inzake het openbare bod aan bod komen inclusief een schets van de nationale en Europese oorsprong van de desbetreffende regels.

Product specifications

Author(s) C.M. Grundmann - van de Krol
ISBN Book 978-94-6212-676-3,#6 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-756-2,#6 edition
Publication date 2 mei 2022
Number of pages 652 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Financieel recht
Language Dutch

Also interesting

Jaarrekeninglezen voor juristen
 • P.R. de Geus en J. Scholten
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
 • Birgit Snijder-Kuipers
COVID-19 als stresstest voor het insolventierecht
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)