Kwantitatief inzicht voor juristen

Kwantitatief inzicht voor juristen
  • Author(s): Philip Hans Franses
  • ISBN Book: 978-94-6290-878-9, #1 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
€ 39,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In toenemende mate is het van belang dat juristen weten om te gaan met kwantitatieve data. Het gaat om inschattingen en kansen van de mate waarin iets wel of juist niet gebeurt in relatie tot een juridisch relevant inzicht of een juridische overweging. We kennen allemaal de zaak van Lucia de Berk, de onfortuinlijke verpleegkundige die aanwezig was geweest bij (aanvankelijk) dertig sterfgevallen. Volgens het Openbaar Ministerie opvallend veel, te veel en reden voor vervolging. Het liet zich voorrekenen dat De Berk een bijzonder kleine kans had zó vaak toevalligerwijze betrokken te zijn geweest bij een sterfgeval. Een justitiële dwaling? 
  
Dit boek biedt juristen kwantitatieve inzichten. Het leert ze om te gaan met getallen. Wat is de context van die getallen? Hoe kun je kansuitspraken en voorspellingen maken, interpreteren en evalueren? Als jurist hoef je niet de precieze technische details te weten, maar je moet wel de juiste vragen kunnen stellen en de antwoorden van de deskundigen kunnen duiden. 
 
Het idee om dit boek te schrijven is voortgekomen uit het onderwijs dat econometrist prof. Philip Hans Franses voor rechtenstudenten heeft gegeven. Franses heeft zijn hoofdbetrekking bij Erasmus School of Economics en is tevens verbonden aan Erasmus School of Law, een van oudsher multidisciplinair georiënteerde faculteit met een bedrijfsgericht en maatschappelijk profiel.

Information about the author(s)

Philip Hans Franses (1963) is Hoogleraar Toegepaste Econometrie en Hoogleraar Marketingonderzoek en verbonden aan de Erasmus School of Economics en de Erasmus School of Law.

Product specifications

Author(s) Philip Hans Franses
ISBN Book 978-94-6290-878-9,#1 edition
Publication date 2 maart 2021
Number of pages 206 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Juridische vaardigheden
Language Dutch

Also interesting

Juridische methoden
  • H.T.M. Kloosterhuis
Jaarrekeninglezen voor juristen
  • P.R. de Geus en J. Scholten
Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek
  • V.A. Meijer, S.A. Alisentono, A. Kotiso, B.M. Bekenkamp en M.S. Beck-Soeliman