Kwetsbare verdachten in de strafprocedure

Kwetsbare verdachten in de strafprocedure
 • De conceptualisering van kwetsbaarheid en de rol van de advocaat bij de vaststelling ervan tijdens het vooronderzoek
 • Author(s): Lore Mergaerts
 • ISBN Book: 978-94-6444-243-4, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6451-200-7, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 95,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
ca. € 95,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 15 december 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De afgelopen jaren is de aandacht voor de procedurele waarborgen van verdachten en beklaagden in strafprocedures toegenomen, zowel op Europees als nationaal niveau. Daarbij worden de specifieke behoeften van zogenoemde kwetsbare verdachten erkend. Hoewel vaststaat dat zij een aangepaste bejegening nodig hebben, blijft het tot op heden onduidelijk wat precies onder die kwetsbaarheid moet worden verstaan en op wie de specifieke waarborgen die worden vooropgesteld precies van toepassing zijn. Op basis van een grondige analyse van de relevante bestaande Europese en Belgische regelgeving en rechtspraak enerzijds en de wetenschappelijke (voornamelijk rechtspsychologische) literatuur anderzijds, biedt dit boek een diepgaand inzicht in de kwetsbaarheid van verdachten.

Daarnaast gaat de auteur in op de complexiteit van de vroegtijdige vaststelling van de kwetsbaarheid van verdachten. Dit blijkt een cruciale, maar moeilijke taak voor zowel advocatuur, politie als magistratuur, met als gevolg dat de kwetsbaarheid van een aanzienlijk aantal verdachten niet (tijdig) wordt herkend. Het is nochtans de taak van de advocaat om de kwetsbaarheid van een verdachte te compenseren.

Dit boek biedt op basis van een theoretisch­juridische analyse en interviews met strafrechtadvocaten inzicht in het begrip kwetsbaarheid en in de mogelijkheden en beperkingen van hoe en wanneer kwetsbaarheid kan worden vastgesteld in de vroege stadia van de strafrechtelijke procedure. Aangezien het voor de advocaat niet vanzelfsprekend of makkelijk is om de kwetsbaarheid van een verdachte in te schatten, bevat dit boek tevens een, op basis van de meerwaarde en beperkingen van bestaande instrumenten ontworpen, leidraad met aandachtspunten en indicatoren om hen te helpen de kwetsbaarheid vast te stellen tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek.

Information about the author(s)

Lore Mergaerts is doctor in de criminologische wetenschappen. Zij is thans als postdoctoraal medewerker werkzaam bij het Leuvens Instituut voor Criminologie aan KU Leuven. Zij is tevens lid van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van het Centre for Policing and Security (CPS) en de redactie van het tijdschrift Politie & Recht, de deelredactie Vervolging, berechting en magistratuur van het tijdschrift Panopticon en de redactie van Investigative Interviewing: Research and Practice (IIRP).

Product specifications

Author(s) Lore Mergaerts
ISBN Book 978-94-6444-243-4,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6451-200-7,#1 edition
Publication date 15 december 2021
Number of pages 504 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'
 • Anna Pivaty, Peggy ter Vrugt, Dorris de Vocht, Hannah Hübner en Ruben Knehans
Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers
Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
 • Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman