Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao

Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao
  • Editorial board: L.J.J. Rogier, J. Sybesma en M.E.B. de Haseth
  • ISBN Book: 978-94-6290-180-3, #2 edition
  • Year of publication: 2016
  • Product specifications
€ 78,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 54,60
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request

Full description

Nadat reeds in 1997 in Aruba een Landsverordening administratieve rechtspraak (LarAUA) was ingevoerd, is in 2001 ook in de voormalige Nederlandse Antillen een Landsverordening administratieve rechtspraak (LarNA) van kracht geworden. Met de invoering van deze verordening is beoogd dat alle overheidsbeschikkingen door de bestuursrechter kunnen worden getoetst op hun rechtmatigheid. Tot de herstructurering van het Koninkrijk op 10 oktober 2010 was deze laatste verordening van kracht op de eilanden Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vanaf die datum gold op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Wet administratieve rechtspraak BES (WarBES), die nog grotendeels overeenkwam met de LarNA. De Lar NA bleef tot 2015 in vrijwel ongewijzigde vorm in zowel Curaçao als in Sint Maarten van kracht. In 2015 werd in Curaçao echter de LarCur op onderdelen aangepast, zodat deze nu afwijkt van de variant die op Sint Maarten van kracht is gebleven (LarSXM).

Uitgangspunt van dit artikelsgewijs commentaar is de LarCur. Waar mogelijk en nodig wordt verwezen naar de corresponderende artikelen in de LarAUA, LarSXM en WarBES. Tevens wordt veelvuldig verwezen naar de corresponderende artikelen van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht, die in hoge mate verwant is aan en als voorbeeld heeft gediend voor de Larren en de WarBES.


Deze tweede druk van het artikelsgewijs commentaar is de opvolger van het artikelsgewijs commentaar op de Landsverordening administratieve rechtspraak Nederlandse Antillen en Aruba uit 2003. Twee auteurs van de eerste druk hebben ook aan deze tweede druk meegewerkt: prof.mr. L.J.J. Rogier, emeritus-hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Curaçao, en mr.dr. J. Sybesma, hoofd juridische afdeling van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De derde auteur mr. M.E.B. de Haseth is werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in het kader van een samenwerkingsproject tussen de Raad van State en het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij de juridische ondersteuning van het bestuursrechtelijk Hof.

Target group

Dit boek is bestemd voor wetenschappers in het bestuursrecht en de rechterlijke macht.

Product specifications

Editorial board L.J.J. Rogier, J. Sybesma en M.E.B. de Haseth
ISBN Book 978-94-6290-180-3,#2 edition
Publication date 1 maart 2016
Number of pages 386 Pages
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Om de lokale democratie
  • Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman
Recht doorgronden
  • Ernst Hirsch Ballin
Transparantie en openbaarheid
  • A.W.G.J. Buijze, A. Drahmann, C.J. Wolswinkel, N.N. Bontje en E.C. Pietermaat