Langlopende letselschadezaken

Langlopende letselschadezaken
 • Een empirisch-juridisch onderzoek naar kenmerken van letselschadezaken die niet binnen twee jaar zijn afgesloten
 • Author(s): mr. dr. R. Rijnhout, mr. dr. E.G.D. Dongen, D.W. van Maurik BSc, LLB en prof. mr. I. Giesen
 • ISBN Book: 978-94-6290-859-8, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-093-9, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 74,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 74,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In 2019 en 2020 deed het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, onderzoek naar langlopende letselschadezaken in opdracht van De Letselschade Raad. De centrale vraag was wat de kenmerken zijn van letselschadedossiers die niet binnen twee jaar zijn afgesloten. Met meerdere methodes, zoals een literatuur­, dossier­ en vragenlijstonderzoek, is inzicht verkregen in de kenmerken van deze dossiers. Ook zijn percepties van zowel gedupeerden als letselschadeprofessionals meegenomen in het onderzoek.

De belangrijkste conclusies zijn dat er in de meeste zaken meerdere redenen zijn dat de zaak nog niet is afgewikkeld na twee jaar en dat er niet één reden of omstandigheid benoemd kan worden die in het merendeel van de zaken zich voordoet. De onderzoekers doen een aantal belangrijke reflecties naar aanleiding van de kenmerken die zijn gevonden.

Product specifications

Author(s) mr. dr. R. Rijnhout, mr. dr. E.G.D. Dongen, D.W. van Maurik BSc, LLB en prof. mr. I. Giesen
ISBN Book 978-94-6290-859-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-093-9,#1 edition
Publication date 22 december 2020
Number of pages 282 Pages
Series Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Schade en risico
 • A.Ch.H. Franken
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2022-2023
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar