Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht

Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht
 • in het licht van de demografische ontwikkelingen
 • Author(s): J.M. Eisma
 • ISBN Book: 978-94-6290-827-7, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 42,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 5 augustus 2020
Embargo until 10-09-2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Als gevolg van demografische ontwikkelingen neemt het aantal ouderen binnen de beroepsbevolking steeds verder toe. Een groot aantal babyboomers is inmiddels met pensioen, terwijl de werkende jongere generatie steeds kleiner wordt. Dat heeft grote maatschappelijke en sociaaleconomische consequenties voor de arbeidsmarkt. Een oplossing zou zijn dat ouderen die langer willen doorwerken die mogelijkheid ook krijgen na het bereiken van de pensioenleeftijd.

De verhoging van de werkgelegenheid staat hoog op de Europese Sociale Agenda door actief ouder worden en solidariteit tussen generaties te stimuleren. Deze doelen zijn niet complementair aan elkaar en dat heeft consequenties voor gelijke behandeling van werknemers. Actief ouder worden is gericht op langer doorwerken, terwijl solidariteit tussen generaties streeft naar bekorting van het arbeidzame leven, om jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

In dit boek is onderzoek gedaan naar de rol van het HvJ EU bij de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en het bereiken van deze twee doelstellingen. Hoe benadert de Europese rechter het gelijke behandelingsrecht in het licht van sociaal, economisch en politiek gedreven brede werkgelegenheidsdoelstellingen bij de rechtvaardiging van leeftijdsdiscriminatie?

Information about the author(s)

Marianne Eisma studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam van 1976 tot 1982. Daarna was zij achtereenvolgens werkzaam als advocaat te Haarlem en laatstelijk te ‘s-Gravenhage bij Pels Rijcken &Droogleever Fortuijn. In 1998 maakte zij de overstap naar het bedrijfsleven. In dienst van Brunel International heeft zij enkele interim opdrachten vervuld, ondermeer bij Interpay, VNU-Sanoma en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Van 2002 tot 2010 waszij werkzaam bij IBM Legal Departmentte Amsterdam. Sinds 2010 heeft zij haar eigen advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in Europees arbeidsrecht en pensioen, Corporate Governance en Compliance. Daarnaast is zij onafhankelijk bestuurder en toezichthouder bij pensioenfondsen en tevens bestuurder bij European Women Lawyer’s Association.

Product specifications

Author(s) J.M. Eisma
ISBN Book 978-94-6290-827-7,#1 edition
Publication date 5 augustus 2020
Embargo date 10 september 2020
Number of pages 218 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Hoofdstukken ontslagrecht
 • J.H. Even, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers, E. van Vliet en G.W. van der Voet
Arbeidsrecht begrepen
 • H.C. Geugjes en E.B. Wits
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
 • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds en F.M. Dekker
Arbeidswet- en regelgeving
 • De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
Wet arbeidsmarkt in balans
 • A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds