Lessen uit crises en mini-crises 2019

Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Editorial board: Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
 • ISBN Book: 978-94-6236-177-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-154-7, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 34,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 16 november 2020
Embargo until 25-11-2020
€ 34,00
Readily available
Embargo until 25-11-2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In deze achtste editie in de reeks Lessen uit crises en mini- crises worden vijftien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2019 beschreven en beschouwd. Het jaarboek gaat onder meer in op de containercalamiteit in het Waddengebied, de tramaanslag in Utrecht, de moord op advocaat Derk Wiersum en de cyberaanval op de Universiteit Maastricht. Ook komen kleinere gebeurtenissen aan bod zoals de stank-overlast in Alblasserdam, de kerkbrand in Hoogmade en de vermeende kaping op Schiphol.
In elk hoofdstuk worden één of meer dilemma’s of thema’s beschouwd die zich ook in toekomstige situaties kunnen voordoen. Bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement kun-nen hier hun voordeel mee doen.
Het inleidende hoofdstuk schetst de rode draden uit de casus. Centrale thema’s zijn: het belang van samenwerking en bestuurlijke afstemming bij bovenregionale crises óók met de functionele keten die soms betrokken is, de boegbeeldrol van de burgemeester, de invloed van sociale media en de noodzaak en beperkingen van risico- en crisiscommunicatie.

Product specifications

Editorial board Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
ISBN Book 978-94-6236-177-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-154-7,#1 edition
Expected 16 november 2020
Embargo date 25 november 2020
Number of pages 294 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold
Goed geschoold
 • Bram Verhulst