Lokale democratie doorgelicht

Lokale democratie doorgelicht
 • Het functioneren van een onbegrepen bestuur
 • Author(s): Julien van Ostaaijen
 • ISBN Book: 978-94-6236-261-1, #2 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
ca. € 29,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 1 februari 2022
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In dit boek wordt het functioneren van de lokale democratie en het lokaal bestuur beschreven en beoordeeld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de ‘waarden van goed bestuur’: Hoe responsief, prestatiegericht en behoorlijk is het lokaal bestuur in Nederland? Het boek bevat daarnaast onder meer feiten en fabels over lokale partijen, lessen uit Omtzigtgate, een burgerparticipatie woordenboek en aanbevelingen voor een sterkere lokale democratie. 

Dit boek is een actualisering en uitbreiding van Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie uit 2018. 

Target group

Lokale democratie doorgelicht is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in het (beter) functioneren van het lokaal bestuur en de lokale democratie. Dat geldt onder meer, maar niet uitsluitend, voor degenen die daarin werkzaam zijn of er in hun professionele leven mee te maken hebben en voor studenten die geïnteresseerd zijn in democratie en besluitvorming op lokaal niveau. 

Information about the author(s)

Julien van Ostaaijen is als universitair docent Bestuurskunde verbonden aan Tilburg University en als lector Recht & Veiligheid aan Avans Hogeschool. Meer informatie en publicaties: www.vanostaaijen.nl

Product specifications

Author(s) Julien van Ostaaijen
ISBN Book 978-94-6236-261-1,#2 edition
Expected 1 februari 2022
Number of pages 182 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen, Politicologie
Language Dutch

Also interesting

De jacht op publieke waarde
 • Roeland Stolk, Henk Wesseling en Pepijn van der Beek
In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Effecten van decentralisatie
 • Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld
Wereld in beweging
 • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
Omwille van fatsoen
 • Willemijn van der Zwaard