Meer dan een kwestie van tijd

Meer dan een kwestie van tijd
 • De verlenging van de tbs-maatregel
 • Author(s): Rozemarijn van Spaendonck
 • ISBN Book: 978-94-6290-876-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-463-0, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 69,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 69,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De tbs-maatregel behoort tot de meest ingrijpende strafrechtelijke sancties in Nederland. Elke een of twee jaar bepaalt de rechter of de tbs-maatregel moet worden verlengd om te voorkomen dat de tbs-gestelde nieuwe delicten zal plegen. Natuurlijk weet niemand zeker of de tbs-gestelde daadwerkelijk zal recidiveren. Dit roept de vraag op wanneer de tbs-gestelde klaar is om terug te keren naar de samenleving. De tbs-maatregel is namelijk niet bedoeld om de tbs-gestelde te straffen door hem langdurig op te sluiten.

Dit onderzoek laat zien hoe rechters een balans zoeken tussen de belangen van de samenleving en de belangen van de tbs-gestelde. Door middel van jurisprudentieonderzoek, observaties van zittingen en interviews met rechters zijn de overwegingen van rechters bij de verlengingsbeslissing in kaart gebracht. Deze worden geordend en geanalyseerd aan de hand van het focal-concernsperspectief. Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten voor juristen en gedragsdeskundigen die werkzaam zijn in de tbs en voor iedereen die meer wil weten over de besluitvorming van rechters.

Information about the author(s)

Rozemarijn van Spaendonck (1991) is vanaf 2015 als promovendus verbonden geweest aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging te Utrecht. Sinds juli 2020 is zij werkzaam als universitair docent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) Rozemarijn van Spaendonck
ISBN Book 978-94-6290-876-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-463-0,#1 edition
Publication date 13 januari 2021
Number of pages 390 Pages
Series Willem Pompe Instituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief
 • J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Financieel toezicht binnen het (jeugd)strafrecht
 • R.M. Koenraadt, M.M. Boone, S.E. Rap en S. Kappert