Mensenrechten en migratierecht

Mensenrechten en migratierecht
 • Mensenrechtennormen als grond voor toelating en verblijf
 • Author(s): B. Aarrass
 • ISBN Book: 978-94-6290-951-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-529-3, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 99,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 99,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek heeft als doel een systematische mensenrechtenbenadering van het migratierecht te schetsen. Daartoe wordt onderzocht in hoeverre een recht op toelating en verblijf kan voortvloeien uit mensenrechtennormen. Alom bekend zijn in dat verband het recht op respect voor gezinsleven en het refoulementverbod voortvloeiend uit het verbod op foltering en op een vernederende en onmenselijke behandeling. De rode draad in dit onderzoek vormt een tweedeling in mensenrechtennormen door middel van de concepten binding en bodem. Het begrip binding ziet op het idee dat mensen op meerdere manieren, via netwerken, met elkaar en met één of meerdere staten verbonden zijn. Dergelijke netwerken kunnen ook grensoverschrijdende implicaties hebben. Met name het recht op respect voor privéleven blijkt verregaande implicaties te hebben als bindingsnorm. Het begrip bodem ziet op het idee dat (bepaalde) grondrechten een ondergrens (bodem) hebben, die niet over schreden mag worden. Dat houdt in dat ook bij uitzetting naar situaties waarin een beperking van de grondrechten dreigt, die onder grens niet aangetast mag worden. Het recht op een eerlijk proces heeft grote consequenties als bodemnorm.

Dit onderzoek biedt niet alleen een overzicht van bestaande rechtspraak van het EHRM over grondrechten en het migratierecht, het verschaft ook een vernieuwend kader om toekomstige gevallen inzake toelating en uitzetting aan mensenrechtenbepalingen te onder werpen. Het vormt daarmee een waardevol naslagwerk voor academici en andere deskundigen in het migratierecht, maar is ook nuttig voor de rechtspraktijk.

Information about the author(s)

Bahija Aarrass is universitair docent aan de Open Universiteit en richt zich in haar onderzoek op rechterlijke toetsing van grond rechten en het migratierecht. Zij werkte eerder bij de Vrije Universiteit Amsterdam als docent/onderzoeker op het gebied van het staats- en bestuurs recht, grondrechten en het migratierecht.

Product specifications

Author(s) B. Aarrass
ISBN Book 978-94-6290-951-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-529-3,#1 edition
Publication date 11 mei 2021
Number of pages 674 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht, Vreemdelingenrecht
Language Dutch

Also interesting

Erkenning, excuses en herstel
 • Arjen van Rijn, Bastiaan Rijpkema en Glenn Thodé
Inleiding bestuursrecht
 • A.T. Marseille, V.M. Bex-Reimert, L.J.A. Damen, K. de Graaf en G.A. van der Veen
De staat van de rechtspraak
 • R.J.B. Schutgens, M. Kuijer en D.M. de Knijff
Staatsrecht
 • Bert Willemsen