Met andere ogen

Met andere ogen
 • Onderzoekers over 5 jaar Participatiewet
 • Editorial board: Hans Bosselaar
 • ISBN Book: 978-94-6236-137-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5454-696-2, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 33,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 33,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Eind 2019 publiceerde het SCP de eindevaluatie van de Participatiewet. Het rapport geeft een weinig verheffend beeld van de resultaten van het beleid om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De politieke en publieke kritiek naar aanleiding van het rapport was niet mals. In dit boek wordt met andere ogen naar vijf jaar Participatiewet gekeken. Dit nuanceert de negatieve teneur van de reacties op de SCP-bevindingen. Onderzoekers van verschillende instituten laten zien welke praktijken er achter de harde cijfers schuilen. Met de invoering van de Participatiewet werd een heel stelsel van regels en instanties op de schop genomen. Organisaties kregen andere rollen, uitkeringsgerechtigden andere voorzieningen en prikkels en professionals andere doelen en taken.

Dit boek geeft inzicht in de vraag hoe lokale overheden en hun maatschappelijke partners zijn omgegaan met deze immense veranderingen en welke eerste vruchten hun inspanningen afwerpen. Het boek is daarmee niet alleen een ‘must read’ voor beleidsmakers en uitvoerders in het sociaal domein, maar ook voor iedereen die wil begrijpen waarom, hoe en onder welke voorwaarden mooie beleidsintenties daadwerkelijk omgezet worden in de aanpak van weerbarstige maatschappelijke vraagstukken.

Product specifications

Editorial board Hans Bosselaar
ISBN Book 978-94-6236-137-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5454-696-2,#1 edition
Publication date 15 juni 2020
Number of pages 204 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong
Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold