Met andere ogen

Met andere ogen
 • Onderzoekers over 5 jaar Participatiewet
 • Editorial board: Hans Bosselaar
 • ISBN Book: 978-94-6236-137-9, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 29,90
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 15 juni 2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Eind 2019 publiceerde het SCP de eindevaluatie van de Participatiewet. Het rapport geeft een weinig verheffend beeld van de resultaten van gemeenten om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen. In dit boek wordt met andere ogen naar vijf jaar Participatiewet gekeken. Dit nuanceert de negatieve teneur van het SCP-rapport. Onderzoekers van verschillende instituten laten zien welke praktijken er achter de harde cijfers schuilen. Met de invoering van de Participatiewet werd een heel stelsel van regels en instanties op de schop genomen. Organisaties kregen andere rollen, uitkeringsgerechtigden andere voorzieningen en prikkels en professionals andere doelen en taken.

Dit boek geeft inzicht in de vraag hoe lokale overheden en hun maatschap-pelijke partners zijn omgegaan met deze immense veranderingen en welke eerste vruchten hun inspanningen afwerpen. Het boek is daarmee niet alleen een ‘must read’ voor beleidsmakers en uitvoerders in het sociaal domein. Dit is het ook voor iedereen die wil begrijpen waarom, hoe en onder welke voorwaarden mooie beleidsintenties daadwerkelijk omgezet worden in de aanpak van weerbarstige maatschappelijke vraagstukken.

Product specifications

Editorial board Hans Bosselaar
ISBN Book 978-94-6236-137-9,#1 edition
Expected 15 juni 2020
Number of pages 203 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Eigen redder in de nood
 • Silvan Hijlkema
Lessen uit crises en mini-crises 2018
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
De sterrendans van Europa
 • Winand L.E. Quaedvlieg
Introductie (internationale) mediation
 • Charlotte Hille en Elodie van Sytzama
Wereld in beweging
 • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer