Met zachte drang

Met zachte drang
 • Uitgangspunten voor jeugdhulpverlening op het snijvlak van vrijwilligheid en dwang
 • Author(s): D.S. Verkroost
 • ISBN Book: 978-94-6212-735-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-0011-197-4, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 82,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 82,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Binnen de Nederlandse jeugdhulpverlening komt het voor dat ouders door hulpverleners onder druk worden gezet om ‘vrijwillig’ mee te werken aan hulpverlening, en soms zelfs aan een uithuisplaatsing van hun kind. Dit wordt in de praktijk ‘drang’ genoemd. Waar het vrijwillige en gedwongen kader van jeugdhulpverlening duidelijk bij wet zijn geregeld, ontbreekt voor het drangkader een wettelijke grondslag. Vanuit verschillende hoeken wordt hier kritiek op geuit, omdat dit leidt tot grote onduidelijkheden ten aanzien van de rechtsbescherming en verantwoordelijkheden van betrokkenen.

In dit boek worden fundamentele uitgangspunten geformuleerd die gelet op de rechtshistorie en het internationale mensen- en kinderrechtenkader aan het jeugdhulpverleningsstelsel ten grondslag (behoren te) liggen. Vervolgens wordt diepgaand inzicht gegeven in het drangkader, de positie van dit kader binnen het jeugdhulpverleningsstelsel en wat dit betekent voor de rechtsbescherming en verantwoordelijkheden van betrokkenen in de praktijk. Tot slot bevat het boek aanbevelingen ter versterking van de rechten van jeugdigen en ouders die te maken krijgen met jeugdhulp op het snijvlak van het vrijwillige en gedwongen kader. Hiermee is dit boek waardevol voor beleidsmakers en professionals die werkzaam zijn in de praktijk van de jeugdhulpverlening, maar ook voor ouders, jeugdigen en overige betrokkenen.

Product specifications

Author(s) D.S. Verkroost
ISBN Book 978-94-6212-735-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-197-4,#1 edition
Publication date 27 oktober 2022
Number of pages 458 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Personen- en familierecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Personen- en Familierecht
 • B.A.H.M. Boelens en A.M. Steegmans
Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
 • M.R. Bruning, K.A.M. van der Zon, D.J.H. Smeets en H.J. van Boven
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen