Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie

Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
  • Author(s): C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
  • ISBN Book: 978-94-6236-170-6, #8 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
€ 57,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie is geschreven ten behoeve van het onderwijs aan bachelorstudenten Criminologie. Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking, onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse. Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van steekproeven uit een verborgen populatie, randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens. Ook wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen, zoals registraties bij politie en justitie. Het boek geeft een leesbaar overzicht van het bonte palet aan onderzoeksmethoden dat de criminoloog ter beschikking staat. Het laat in vele voorbeelden zien hoe criminologische onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden bij de beantwoording van vragen over maatschappelijk relevante kwesties als misdaad en straffen.
Deze achtste druk is geactualiseerd en herzien.

‘Alles wordt helder toegelicht in een taal die zuinig omgaat met jargon, zonder de essentiële technische termen uit de weg te gaan.’ ‘een uitstekende en didactisch bijzonder sterke inleiding’ (Tijdschrift voor Criminologie)

Target group

Dit boek is bestemd voor bachelorstudenten criminologie in Nederland en Vlaanderen. 

Information about the author(s)

Catrien Bijleveld is hoogleraar Methoden en Technieken van Empirisch-Juridisch en Criminologisch Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, en raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Victor van der Geest is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en fellow onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Product specifications

Author(s) C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
ISBN Book 978-94-6236-170-6,#8 edition
Publication date 26 augustus 2021
Number of pages 354 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie
  • Marieke Winkler, Jan Willem Sap en Marijke Malsch
Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit
  • Manja Abraham, Bram van Dijk, Daniel Hofstra en Toine Spapens
Multivariate analyse
  • C.C.J.H. Bijleveld, J.J.F. Commandeur en C.J.W. van den Berg