Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie

Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
  • Author(s): C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
  • ISBN Book: 978-94-6236-170-6, #8 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
ca. € 55,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 23 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie is geschreven ten behoeve van het onderwijs aan bachelorstudenten Criminologie. Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking, onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse. Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van  steekproeven uit een verborgen populatie, randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens. Ook wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen, zoals registraties bij politie en justitie.

Het boek geeft een leesbaar overzicht van het bonte palet aan onderzoeksmethoden dat de criminoloog ter beschikking staat. Het laat in vele voorbeelden zien hoe criminologische onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden bij de beantwoording van vragen over maatschappelijk relevante kwesties als misdaad en straffen. 

Target group

Dit boek is bestemd voor bachelorstudenten criminologie in Nederland en Vlaanderen. 

Product specifications

Author(s) C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
ISBN Book 978-94-6236-170-6,#8 edition
Expected 23 augustus 2021
Number of pages 354 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

Het dodelijke dienstwapen
  • Julia Teunissen, Lotte Nietzman, Jo-Anne Kramer, Petra I. Verstrepen, Melinda E. Zwanenburg, André W.E.A. De Zutter, Ricardo Nieuwkamp en Peter J. van Koppen
De Mokumse mokermoord
  • Julie Rijnders, Lisette Dirksen, Rachel Splinters, Jochem Scheepers, Guillaume Beijers, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen
Twee eeuwen gevangen
  • Herman Franke