Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen

Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen
 • VMR 2019-1
 • Author(s): Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer, Willem Bruil, Harm Dotinga, Ralph Frins, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Marieke Kaajan, Arnold van Kreveld, Peter Mendelts, Marleen van Rijswick, Joost Rutteman, Toine Spapens, Arie Trouwborst, Maarten Verhoeven, Teun Verstappen en Anne de Vries
 • ISBN Book: 978-94-6290-721-8, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-454-3, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 54,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 54,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Deze bundel biedt een overzicht van het juridisch kader voor de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, zoals de aanpak van de mestfraude, de stikstofproblematiek, de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de stand van de weidevogels en de bodem- en waterkwaliteit.
De bijdragen zijn toegespitst op de vraag hoe effectief de bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving.

Information about the author(s)

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd. De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen.

De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden en de inkomsten uit een deel van de activiteiten.

Product specifications

Author(s) Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer, Willem Bruil, Harm Dotinga, Ralph Frins, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Marieke Kaajan, Arnold van Kreveld, Peter Mendelts, Marleen van Rijswick, Joost Rutteman, Toine Spapens, Arie Trouwborst, Maarten Verhoeven, Teun Verstappen en Anne de Vries
ISBN Book 978-94-6290-721-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-454-3,#1 edition
Publication date 29 november 2019
Number of pages 332 Pages
Series Vereniging voor Milieurecht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Franchise
 • J.H. Kolenbrander
De invloed van Europa op ons procesrecht
 • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem
 • A.J. Akkermans, G. de Groot en A.T. Marseille
Kernarresten Ondernemingsrecht
 • E.C.H.J. Lokin, J. van Gent en P.A.M. Lokin