Milieurecht in transitie

Milieurecht in transitie
 • Jubileumbundel 40 jaar VMR
 • Editorial board: Natasja Teesing
 • ISBN Book: 978-94-6212-716-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-0011-176-9, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 72,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 72,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Ondanks enorme vooruitgang en ontwikkeling in de richting van een gezonde en duurzame samenleving, staat de mensheid voor grote problemen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. De roep om ecologisch duurzame oplossingen klinkt steeds harder. Het (milieu)recht zal de noodzakelijke transitie(s) moeten faciliteren, stimuleren en zo nodig afdwingen. 

Deze bundel is samengesteld ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Milieurecht. Aan de auteurs is gevraagd om hun visie te geven op de grote uitdagingen waarvoor het milieurecht zich gesteld ziet, op de grote verworvenheden van het milieurecht in de afgelopen 40 jaar of om vanuit hun eigen expertise hun visie te geven op een concreet aspect van het milieurecht.

Meer dan veertig auteurs, ervaren milieujuristen uit de praktijk en de wetenschap, hebben zich gebogen over specifieke onderdelen van het milieurecht. De bijdragen gaan in op diverse mondiale vragen over de bescherming van de aarde, verschillende ontwikkelingen in Europees verband en vraagstukken over de ontwikkelingen rondom de regelgeving en specifieke normstelling in Nederland. De auteurs formuleren heldere aanbevelingen die voor de ontwikkeling van het milieurecht van belang zijn. 

Deze bundel bevat een schat aan informatie, kennis en praktijkervaring en is geschikt voor iedereen die zich interesseert in de ontwikkeling van het milieurecht. 

Product specifications

Editorial board Natasja Teesing
ISBN Book 978-94-6212-716-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-176-9,#1 edition
Publication date 29 september 2022
Number of pages 343 Pages
Series Vereniging voor Milieurecht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Omgevingsrecht
Language Dutch

Also interesting

De Omgevingswet
 • J.H.G. van den Broek
Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet
 • Mr. W.J. Wensink, Prof. mr. H.J.M. Havekes en Mr. P.J. de Putter
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
 • Niels Achterberg, Jan Reinier van Angeren, Gerben Geilenkirchen, Erik Groenewolt, Tjebbe Harte, Hans Hilbers, Valérie van ’t Lam, Marieke du Manoir-Schutte, Rut Molenaar-Wingens en Laurens Westendorp
Met recht naar een circulaire economie
 • Chris Backes, John Tieman en Natasja Teesing