Misschien was het nog te vroeg

Misschien was het nog te vroeg
 • De regeling van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie in artikel 2, tweede lid, Wtl vanuit een strafrechtelijk perspectief
 • Author(s): Liselotte Postma
 • ISBN Book: 978-94-6290-931-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-505-7, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 74,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
€ 74,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Sinds 2002 heeft een arts op grond van art. 2 lid 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) de mogelijkheid euthanasie toe te passen bij een inmiddels wilsonbekwame patiënt op basis van een schriftelijke wilsverklaring. De zorgvuldigheidseisen uit art. 2 lid 1 Wtl zijn ‘van overeenkomstige toepassing’. De vraag rijst of dat wringt nu de arts niet of nauwelijks met de patiënt kan communiceren over het verzoek, het lijden en over redelijke andere oplossingen.

Deze studie inventariseert de (juridische) problemen van de bestaande wettelijke regeling van de schriftelijke wilsverklaring aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis en de toetsingspraktijk (inclusief de ‘koffie­euthanasiezaak’ over euthanasie bij dementie). De studie gaat in op de vraag welke alternatieve modaliteiten denkbaar zijn, of er noodzaak is de wet aan te passen en zo ja, hoe een voorstel daartoe er concreet uit zou moeten zien. Het boek voorziet in een uitgebreide analyse van art. 2 lid 2 Wtl en bevat documentatie van (wets)voorstellen, standpunten uit rapporten en literatuur en de bijbehorende discussies.

Information about the author(s)

Liselotte Postma (1985) studeerde Modern History and International Relations aan de Rijksuniversiteit Groningen en Rechtsgeleerdheid, variant strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is universitair docent straf(proces)recht aan de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam en maakt deel uit van het onderzoeksproject “Doctors and criminal lawyers dealing with death and dying: Multidisciplinary and Empirical Perspectives on Medical Decision Making at the End of Life”, van het Erasmus Medisch Centrum en Erasmus School of Law.

Product specifications

Author(s) Liselotte Postma
ISBN Book 978-94-6290-931-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-505-7,#1 edition
Publication date 26 februari 2021
Number of pages 592 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht, Gezondheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers
Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
 • Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman
In onderlinge samenhang
 • Judit Altena, Jelle Cnossen, Jan Crijns, Pauline Schuyt en Jeroen ten Voorde
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, Annette Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en Florimond Wassenaar