Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging

Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging
  • Editorial board: Edo Groenewald, Ruth de Bock, Edgar du Perron en Vino Timmerman
  • ISBN Book: 978-94-6290-720-1, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6094-446-8, #1 edition
  • Year of publication: 2019
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 21,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 21,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of withdrawal
  • Leading authors

Full description

Nederland is een rechtsstaat – zijn we het daarover eens? Toch is voor de meeste burgers en bedrijven een gang naar de civiele rechter een – te – kostbare en tijdrovende zaak geworden.

Rechters zijn overbelast. Reorganisaties en deeloplossingen laten de haperende structuur van de civiele rechtspleging ongemoeid. Die is, vinden de samenstellers van deze bundel, meer gebaat bij een total design, waarin alle taken in onderling verband als een geheel worden aangepakt.

Een breedgedragen idee in deze bundel omvat een voortraject voor conflictoplossing zonder emotioneel en financieel belastende gerechtelijke procedures, met een belangrijke rol voor professionele bemiddelaars. Door dit ‘voorsorteren’ worden de procedures die gevoerd moeten worden efficiënter en goedkoper.

Ons land heeft dringend behoefte aan een toekomstbestendige rechterlijke organisatie. Een oplossing waarin de gezagsverhouding tussen rechters en hun bestuurders in balans is gebracht en de moderne tijd zijn intrede doet: met mediation, digitalisering en automatisering en een verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie.

Product specifications

Editorial board Edo Groenewald, Ruth de Bock, Edgar du Perron en Vino Timmerman
ISBN Book 978-94-6290-720-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-446-8,#1 edition
Publication date 29 november 2019
Number of pages 188 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting