Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief
 • Author(s): W.J.G. Maas
 • ISBN Book: 978-94-6290-784-3, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-538-5, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 79,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 79,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het Nederlandse bewijsbeslag is een bewijsinstrument dat sinds 1994 is ingebed in het Nederlandse civiele procesrecht. In die gevallen waarin relevant bewijs in handen van de tegenpartij of van derden is, kan dat via het bewijsbeslag worden veiliggesteld. Vervolgens dient via een aparte inzageprocedure aan de rechter toestemming te worden gevraagd om het in beslag genomen bewijs in te zien.
Het bewijsbeslag is een ingrijpend en op papier effectief middel. Echter, in de praktijk is de effectiviteit van het instrument minder dan het zou moeten en kunnen zijn. Dat heeft een veelheid van oorzaken die in dit boek, via een diepgravende rechtsvergelijking, wordt onderzocht. Ook andere praktische en juridisch dogmatisch nog onbeantwoord gebleven vragen worden door de auteur aan de orde gesteld. Uiteindelijk komt hij tot concrete aanbevelingen om het Nederlandse bewijsbeslag vorm te geven tot een effectief, met voldoende waarborgen omkleed, instrument dat ter beschikking staat aan de rechtszoekende die in bewijsnood verkeert.

Information about the author(s)

Wim Maas is advocaat en partner bij Taylor Wessing. Zijn praktijk bestaat uit het procederen in complexe, internationale geschillen over inbreuk op (standaard essentiële) octrooien, schending van bedrijfsgeheimen en andere zaken op het gebied van met name telecom, IT/electronica en mechanica. Wim is daarnaast een specialist in intellectuele eigendom (IE), met bijzondere kennis ten aanzien van het structureren en exploiteren van IE-portfolio’s via licenties en andere samenwerkingsvormen.

Product specifications

Author(s) W.J.G. Maas
ISBN Book 978-94-6290-784-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-538-5,#1 edition
Publication date 16 april 2021
Number of pages 374 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen
 • R.C. Hartendorp, S.P.S. Haricharan en T. Lubbers
Burgerlijk Wetboek van Aruba
 • C.J.M. Bollen en J.J.A. Hamers
Publiek privaatrecht
 • L.F.H. Enneking, M.R. Hebly en K.K.E.C.T. Swinnen