Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht

Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
 • Personenvennootschappen naar het recht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 • Author(s): J.J.A. Hamers
 • ISBN Book: 978-94-6290-977-9, #2 edition
 • ISBN Book: 744-81-0067-364-0, #2 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 43,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 30,10
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De aanleiding voor het verschijnen van deze uitgave is de inwerkingtreding van de dertiende titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Personenvennootschap). In Curaçao en Sint Maarten geldt sinds enkele jaren een personenvennootschapsrecht dat, evenals het in Aruba ingevoerde personenvennootschapsrecht, is gebaseerd op het Nederlandse wetsvoorstel dat in 2011 werd ingetrokken, het Ontwerp Maeijer. In dit boek wordt het nieuwe Arubaanse personenvennootschapsrecht beschreven en toegelicht. Afwijkingen ten opzichte van het recht van Curaçao en Sint Maarten worden aangegeven.

Ten gevolge van de invoering van titel 7.13 BWA beschikken het Arubaanse recht en de Arubaanse praktijk over een set moderne regels waarin dogmatiek en jurisprudentie hand in hand gaan. Met deze regeling wordt het oude en vergeelde personenvennootschapsrecht, dat verdeeld was over het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel, gemoderniseerd, wordt het geldende recht gecodificeerd en wordt verheldering gebracht ten aanzien van vraagstukken waarover geen rechtspraak van de Hoge Raad bestond en waarover de literatuur verdeeld was. De regeling bevat belangrijke vernieuwingen, waaronder de opheffing van het verschil tussen beroep en bedrijf, de daaruit voortvloeiende uitbreiding van de aansprakelijkheid van maten in de openbare maatschap, en de mogelijkheid tot omzetting van een openbare personenvennootschap in een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voor de samenstelling van dit boek, waarvan het manuscript op 30 juni 2021 werd afgesloten, werd mede gebruikgemaakt van de tekst van de derde druk van J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet, Inleiding personenvennootschappen, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2007. Het kwam met name tot stand ten behoeve van het onderwijs in het vak Inleiding Arubaans ondernemings- en faillissementsrecht aan de Universiteit van Aruba.

Product specifications

Author(s) J.J.A. Hamers
ISBN Book 978-94-6290-977-9,#2 edition
ISBN Book 744-81-0067-364-0,#2 edition
Publication date 7 oktober 2021
Number of pages 224 Pages
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting

Vennootschapsbelasting
 • W.R. Kooiman, C.J. van Hoek en F.A. Spiekerman
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter
Handboek secretaris
 • E.M. Stevens-Fokkens
Ondernemingsrecht begrepen
 • P.W. Enthoven en N. van der Schaaf
Boom Basics Vereniging en stichting
 • J.J.A. Hamers en C.A. Schwarz