Nederlands Migratierecht

Nederlands Migratierecht
  • Author(s): K.M. Zwaan, A.B. Terlouw, M.H.A. Strik, H. Oosterom - Staples, T. de Lange, Betty de Hart, C.A.F.M. Grütters, R. Fernhout, K.E. Geertsema, P.E. Minderhoud en F.T. Groenewegen
  • ISBN Book: 978-94-6290-756-0, #3 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 42,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Dit boek over het Nederlands Migratierecht presenteert het beleid en de regelgeving die voor vreemdelingen de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland bepalen.  
De Nederlandse wet- en regelgeving en de jurisprudentie daarover worden in belangrijke mate bepaald door internationale en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. Het boek plaatst de Nederlandse regels in deze internationale en Europese context. Dat helpt de lezer bij het toepassen, interpreteren en beoordelen van de wet- en regelgeving. Deze opzet maakt het boek waardevol voor zowel studenten als praktijkjuristen.

Naast hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht. Elk onderdeel begint met een casus en een aantal vragen daarover.

Information about the author(s)

De auteurs zijn experts in het migratierecht. Roel Fernhout, Karen Geertsema, Carolus Grütters, Tesseltje de Lange, Paul Minderhoud, Tineke Strik, Ashley Terlouw en Karin Zwaan zijn verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Betty de Hart is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Taco Groenewegen aan de Universiteit van Amsterdam en Helen OosteromStaples aan de Universiteit van Tilburg.

Product specifications

Author(s) K.M. Zwaan, A.B. Terlouw, M.H.A. Strik, H. Oosterom - Staples, T. de Lange, Betty de Hart, C.A.F.M. Grütters, R. Fernhout, K.E. Geertsema, P.E. Minderhoud en F.T. Groenewegen
ISBN Book 978-94-6290-756-0,#3 edition
Publication date 24 augustus 2020
Number of pages 514 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Vreemdelingenrecht
Language Dutch

Also interesting