Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies

Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies
 • Editorial board: Catrien Bijleveld, Arno Akkermans, Marijke Malsch, Bert Marseille en Monika Smit
 • ISBN Book: 978-94-6290-836-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-481-8, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 149,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 149,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit is de eerste editie van de Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (ELS). Steeds vaker worden op allerlei deelgebieden van het recht juridisch relevante vragen beantwoord met behulp van empirisch onderzoek. Zulk empirisch-juridisch onderzoek richt zich op de assumpties waarop het recht is gestoeld, de wijze waarop dat recht in de praktijk functioneert en de effecten van het recht. Deze encyclopedie bevat een overzicht van wat er in Nederland de afgelopen 25 jaar aan ELS verricht is.

In 34 hoofdstukken beschrijven gerenommeerde auteurs de bevindingen uit het empirisch-juridische onderzoek dat de afgelopen 25 jaar op hun rechtsgebied in Nederland is verricht en de implicaties daarvan voor de rechtspraktijk. Ook geven zij aan waar toekomstig onderzoek zich op zou moeten richten.

Het resultaat is een fascinerend overzicht van een veld dat momenteel volop in ontwikkeling is. De bijdragen bieden niet alleen inzicht in de stand van zaken binnen de verschillende deelgebieden, maar ook in de uiteenlopende mate waarin de empirie van het recht daar is doorgedrongen en rechtsvorming zelf weer beïnvloedt.

De Nederlandse ELS-encyclopedie vormt een referentiepunt van wat er in Nederland de afgelopen 25 jaar aan ELS is verricht en een ijkpunt voor de jaren die komen. Wie  zich op ‘evidence-informed’ wijze bezig wil houden met het recht, kan zich door de bundel laten informeren. Wie zelf empirisch-juridisch onderzoek wil doen, kan zich door de bundel laten inspireren.

Product specifications

Editorial board Catrien Bijleveld, Arno Akkermans, Marijke Malsch, Bert Marseille en Monika Smit
ISBN Book 978-94-6290-836-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-481-8,#1 edition
Publication date 3 november 2020
Number of pages 1014 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Accompli
 • R.S. Meijer, I.P.M. van den Nieuwendijk, P. Sluijter, R.R. Verkerk, B.T.M. van der Wiel en M. Zilinsky
Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
 • F.F. van den Borne, L.C. Cox, Y.E.M. Cremers, D.A. Groenewoud, S.C.B. Schaghen en T.W.N. Stijns
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke