Normering en toezicht in de opsporing

Normering en toezicht in de opsporing
 • Een onderzoek naar de normering van het strafvorderlijk optreden van opsporingsambtenaren in het voorbereidend onderzoek en het toezicht op de naleving van deze normen
 • Author(s): M. Samadi
 • ISBN Book: 978-94-6290-816-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5454-842-3, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
ca. € 69,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 6 mei 2020
Embargo until 18-11-2020
€ 69,50
Readily available
Embargo until 18-11-2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het huidige stelsel van normen waaraan het handelen van politie en Openbaar Ministerie in het kader van het opsporingsonderzoek dient te voldoen, is bepaald omvangrijk. Tegelijkertijd is in de rechtspraak een zekere terughoudendheid waar te nemen in de controle op deze normen, terwijl niet duidelijk is of en hoe het toezicht elders is geregeld.

Dit onderzoek bekijkt dit toezichtsvraagstuk vanuit een breder perspectief en betrekt dit op de onderliggende strafvorderlijke normen. Immers, duidelijke normering van het handelen en adequaat toezicht op de naleving van die normen gaan hand in hand en zijn in onderlinge samenhang onmisbaar voor een rechtsstatelijke strafrechtspleging. Het onderzoek brengt in kaart wat de redenen zijn om strafvorderlijke normen in het leven te roepen en hoe het huidige strafvorderlijke kader eruitziet. Op basis van de specifieke kenmerken van het normenstelsel wordt een toetsingskader ontwikkeld voor goed toezicht in de strafvorderlijke context. Het onderzoek beschrijft ver volgens de wijze waarop het toezicht op deze normen in de praktijk gestalte krijgt en geeft een evaluatie hier van in het licht van de vereisten van goed toezicht. Hiermee wordt geïllustreerd waar de hiaten in het toezicht liggen, welke problemen zich dientengevolge voordoen en hoe het huidige stelsel kan worden verbeterd.

Product specifications

Author(s) M. Samadi
ISBN Book 978-94-6290-816-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5454-842-3,#1 edition
Publication date 6 mei 2020
Embargo date 18 november 2020
Number of pages 454 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Criminologie en strafrecht
 • Miranda Boone en Chrisje Brants
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
 • J.V.O.R. Doekhie, T. Liefaard, R. den Bak, M. Jeltes, A. Marchena-Slot, R. Nieuw en F. van der Mooren
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
 • R.S.B. Kool, François Kristen, Tekla Beekhuis en W.S. de Zanger
Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank
 • L.A. van Noorloos, L.E.M. Hamers, J. van der Ham, T. Kooijmans, A.C.M. Spapens en R. Ceulen
De zucht naar vrijheid
 • S. Meijer, M.F.H. Hirsch Ballin, M. Cupido en Y.R.S. Piekhaar